SARAJEVO

U Urgentnom centru Opće bolnice za 36 dana pregledano 3.512 pacijenata

Broj ambulantnih operacija je 189, a broj elektivnih operativnih zahvata 484

Avaz.ba

Broj hitnih operativnih zahvata je 132

Foto: Arhiv


U Urgentnom centru Opće bolnice ukupan broj pregleda izvršenih na specijalističko – konsultativnim službama u periodu od 17. jula do 22. avgusta do 7 sati  bio je 3.512 dok je ukupan broj prijema preko urgentnog centra je 323. Ukupan broj prijema u bolnicu je 997, a broj otpusta1.043.  

Broj ambulantnih operacija je 189, a broj elektivnih op zahvata 484. Također, broj hitnih op zahvata je 132. Na Odjeljenju za radiologiju broj pregleda bio je 6.987, Kontrastna dijagnostika 12, Muskuloskeletna dijagnostika 2.575, CT dijagnostika 553, UZ dijagnostika 2.951, MRI dijagnostika 329. 

Odjeljenje za hirurgiju:

- Opća hirurgija 1.003

- Ambulantne operacije(preko kabineta) 74

 - Urologija 364

- Cistoskopija 80

- Ortopedija 2091

- Plastična hirurgija 81

- Vaskularna hirurgija 279

- Otorinolaringologija 460

- Audiovestibulometrija 136

- Timpanometrija 6

- Oftalmologija 495

Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju:

 - Anesteziološka ambulanta 445

Odjeljenje za internu medicinu:

- Kabinet za opću internu medicinu imao je ukupno pregleda 382

- Kabinet za dermatovenerologiju 683

- Kabinet za infektologiju 32

Savjetovalište za dijabetes bilo je ukupno pregleda 86

  • Ukupan broj prijema u bolnicu je 997, a broj otpusta1.043

    Ukupan broj prijema u bolnicu je 997, a broj otpusta1.043

    Foto: Arhiv


Kabinet za gastroenterologiju ukupno pregleda 390

- Gastroskopija 150

- Kolonoskopije 33

- Rektosigmoidoskopija 9

- Polipektomija 2

- Biopsija 10

- Kabinet za kardiologiju Kardiološki pregledi 255

- UZ srca 88 Ergometrije 23

- Holtermonitoring 37

- Scintigrafija miokarda sa farmakološkim opterećenjem 6

- Kabinet za pulmologiju 367

- Spirometrije 9

- Pleuralna punkcija 16

- Odjeljenje za nuklearnu medicinu 671

- Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 274

- Broj pregleda na ginekološko-akušerskom kabinetu i to ginekoloških pregleda 298

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na