UNSA

Ministar Krivić pojasnio koji su uvjeti za ispunjenje zahtjeva studenata

Da bi se ispunili zahtjevi studneta neophodno je da Skupština KS usvoji izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, rekao Krivić

Piše: A. Č. / Avaz.ba

Krivić: Neophodne izmjene Zakona

Foto: Facebook


Na današnjoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, a na Zahtjev Studentskog parlamenta, većinom glasova potvrđen je dodatni ispitni termin koji će se realizirati u periodu od 1. do 10. oktobra. Također, na sjednici Senata na Zahtjev Studentskog parlamenta, većinom glasova usvojeno je i produženje za upis do 15. oktobra, kao i produženje roka za odbranu završnih radova, i to za prvi ciklus studija do 10. oktobra, a za integrirani i drugi ciklus studija do 31. oktobra.

Međutim, kako je pojasnio ministar Anis Krivić, da bi se ispunili zahtjevi studneta neophodno je da Skupština KS usvoji izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.

- U vezi zahtjeva studenata i studentskih organizacija za organizirnje dodatnog ispitnog termina za polaganje ispita, ali i druga pitanja koja se odnose na studente zahtjevao sam od predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo da Zakaže kolegij Skupštine u cilju održavanja hitne sjednice sa samo jednom tačkom dnevnog reda i to donošenje izmjena Zakona o Visokom obrazovanju. Sjednica je zakazana za 5. oktobar. Naime sva navedena pitanja regulisana su Zakonom o visokom obrazovnaju i podzakonskim aktima. Što znači da bi eventualna suglasnost ministarstva na zaključak Senata u konkretnom slučaju značila postupanje suprotno zakonu o visokom obrazovanju. Dakle bez izmjene Zakona navedna pitanja se ne mogu riješiti na Zakonit način. 

Predloženim izmjenama zakona bit će regulirana sva ova pitanja. Ovo je jedini zakonit način da se udovoljiti opravdanim studentskim zahtjevima i da na zakonit i transparentan način regulišemo izvođenje nastave na UNSA - pojasnio je Krivić. 

NA VRH

Komentari