OTKRIVAMO

Nova uputstva za odvijanje nastave u Sarajevu, važit će do 6. novembra

Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i instritucija

A. Čengić

Nastava za osnovnu školu ostaje u kombiniranom modelu

Foto: Arhiv


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pripremilo je nove upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period 12. oktobra do 6. novembra ove godine. 

Prema novim smjernicama, nastava za osnovnu školu ostaje u kombiniranom modelu. Organiziranje nastavnog procesa za učenike osnovne škole kakav je definiran uputstvom od 26. avgusta ostaje na snazi do 6. novembra. 

Od ponedjeljka, odnosno od 12. oktobra pa do 6. novembra za učenike 1. i 4. razreda se nastavlja realizirati kombinovani model nastave. 

Za isti period učenici 2. i 3. razreda nastavu će realizirati kombiniranim modelom po istom principu koji važi i za učenike 1. i 4. razreda srednje škole. 

- Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Centar za slijepu i slabovidnu  djecu i omladinu, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju nastavljaju realizirati nastavu po dosadašnjem modelu i u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojnoobrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Preporučuje se realizacija nastavnog časa u trajanju od 40 minuta – navedeno je u uputstvu Ministarstva. 

Također, svi učenici Srednje muzičke škole će u potpunosti nastavni proces realizirati u školi.

  • Krivić: Jasne upute

    Krivić: Jasne upute

    Foto: Avaz


Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i instritucija. 

Ukoliko dođe do potvrde infekcije COVID-19 kod učenika ili nastavnika, škola je dužna  postupiti u skladu sa preporukama epidemiologa. Također, ukoliko dođe do potvrde infekcije koronavirusa kod učenika ili nastavnika, škola je dužna postupiti u skladu sa preporukama epidemiologa – navedeno je u uputstvu.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će pažljivo analizirati stanje na terenu, na osnovu dostavljenih izvještaja te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

NA VRH

Podijeli članak na