ZASTUPNIK SBB-a U KS

Marić pokrenuo inicijative: Ukinuti eksternu maturi i osigurati osnovna sredstva za nastavnike

Smatram da bi polaganje eksterne mature predstavljalo dodatni pritisak na učenike, nastavnike i roditelje u KS, naveo je Marić

A. Č.

Marić: Pokrenuo dvije inicijative

Foto: Arhiv


Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i šef Kluba SBB-a Zvonko Marić pokrenuo je inicijativu da se na području KS, eksterna matura ne polaže, već da se učenicima odredi ekvivalent u skladu sa pravilnikom o polaganju eksterne mature.

- Budući da je u KS online nastava i da mnogi učenici nisu bili u prilici imati jednak pristup obrazovanju, zatim, da nastavni planovi i programi nisu predviđeni za online nastavu, te da je veliki broj učenika, naišao na teškoće prilikom usvajanja znanja posredstvom online platformi, predlažem da se eksterna matura ne polaže, već da se uvede ekvivalent u skladu sa pravilnikom o polaganju eksterne mature.

Smatram da bi polaganje eksterne mature predstavljalo dodatni pritisak na učenike, nastavnike i roditelje u KS - naveo je Marić.

Podnio je i inicijativu da se u Kantonu Sarajevo, osigura dovoljan broj laptopa za nastavnike koji izvode online nastavu. U obrazloženju je naveo da nastavnici u KS od 15. marta 2020. godine izvode online nastavu. 

- Budući da mnogi od njih i sami imaju djecu, kojima je informatička oprema neophodna, smatram da je nužno nastavnicima osigurati odgovarajući broj laptopa. Poznato je da je vlada u prošlom sazivu, pokrenula postupak nabavke informatičke opreme u iznosu od 300.000 KM, ali s obzirom na broj nastavnika u Kantonu Sarajevo, smatramo da to nije ni približno dovoljno - naveo je Marić.

  • Dodatni pritisak na učenike, nastavnike i roditelje u KS

    Dodatni pritisak na učenike, nastavnike i roditelje u KS

    Foto: Ilustracija


Marić je i 9. februara podnio inicijativu da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi naredbu od 2. februara 2021.godine uskladi je sa Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo.

U obrazloženju je naveo da se u Kantonu Sarajevo, nastava se realizirala prema kombinovanom modelu, a početkom nove školske godine, učenici su počeli, postepeno da se vraćaju u školske klupe. 

- Protokol za povratak u školske klupe, kreiran je u skladu sa UNICEF-ovim „Smjernicama za siguran povratak učenika u škole“. Navedeni protokol, usvojen je u većini evropskih zemalja, s tim da ga je, određeni broj zemalja, prilagodio, sukladno, epidemiološkim (ne)prilikama u tim zemljama. U našem kantonu, također smo primijenili navedene smjernice, ali prilagođene trenutnom epidemiološkom stanju. Nakon toga nastupio je raspust - i novi val COVID19 - naveo je Marić u obrazloženju.

Nešto više, od 1 posto nastavnika i učenika bilo zaraženo. 

- Zaključujemo da je „Kombinovani model realizacije nastave u KS“ bio iznimno uspješan, jer su škole postale „sigurne zone“, kada je riječ o prijenosu virusa. Upozoravam, da naše Ministarstvo ne bi trebalo djelovati, na način, da postupa, suprotno Odluci Ustavnog suda, potom, mišljenju Svjetske zdravstvene organizacije i na koncu, suprotno UNICEF-ovim smjernicama za povratak učenika u škole.

Danas naši učenici razredne nastave, obavezni su da nose maske tokom cijelog nastavnog procesa, a ukoliko žele pohađati online nastavu, u obavezi su dostaviti ljekarsko uvjerenje, gdje mora pisati da učenik ima respiratorne poteškoće. Dakle, zanemareni su svi rizični članovi domaćinstva, a učenici sa respiratornim teškoćama, dovedeni u dodatni rizik, da posjećuju ambulante i dispanzere, kako bi eventualno dobili ljekarsko uvjerenje - naveo je Marić.

Ova odluka je udvojena što je danas što je i objavljeno na stranici Vlade KS. 

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na