SJEDNICA

Zoran Janković i Alexander Langer dobitnici priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva"

U Vijećnici je danas održana 47. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić

E. Ma.
  • S današnje sjednice

    S današnje sjednice

    Foto: GRAD SARAJEVO


U Vijećnici je danas održana 47. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Igor Gavrić.

Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, gradski vijećnici nisu usvojili prijedlog da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajevo uvrsti u dnevni red današnje sjednice.

Gradonačelnik Ljubljane i italijanski novinar koji je zbog Bosne otišao u smrt

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini. Tako je, na prijedlog gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću, i nagrade „Graham Bamford“ Ausiliji Inaudi.

Potom je, na prijedlog Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ usvojena Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” - Aleksander Langer (Alexander), posthumno. Langer je bio italijanski novinar, pisac, mirovni aktivista, ali prije svega čovjek.

Otišao je na bolji svijet jer nije mogao više trpiti ovosvjetski zločin nad Bosnom i Hercegovinom, zločin nad najhumanijom egzistencijom jednih sa drugim, ne jednih pored drugih. Aleks je svojom največom žrtvom opomenuo ono malo moralnog svijeta da se država BiH kontinuirano uništava.

Od 1992. je svu svoju energiju, znanje, kontakte i utjecaj posvetio BiH i uspostavljanju pravednog i trajnog mira u ovoj zemlji. Kada se uvjerio da se stvarni interesi velikih i moćnih ne žele primaknuti ciljevima njegove mirotvorne bitke, nije više mogao. Odlučio je otići s ovog svijeta.

Na ceduljici na kojoj je hrabro obrazložio vlastitu presudu i najtežu kaznu, je poručio: „Molim vas oprostite mi, ali ja više ne mogu. Bosnu su ubili, odlazi i Alex“.

Na prijedlog Edibe Čelić Spužić i Muhameda Spužića priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno je dr. Dunji Latifić – Jasnič.

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku zasjedanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima i žigovima Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Centar Novo Sarajevo. Naime, u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora utvrđenih u „Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada“, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo i Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, propisano je da je Grad dužan u roku od 6 mjeseci, da pokrene postupke usklađivanja regulacionih planova čiji obuhvati ulaze u obuhvat ventilacionih koridora utvrđenih Studijom.

Zabrana građenja do donošenja planskog dokumenta

Također, brisanjem člana 11. Odluke o pristupanju izradi Regulaciong plana Centar Novo Sarajevo, kojim je utvrđena zabrana građenja do donošenja planskog dokumenta, izvršilo se usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, kojim je propisano da se Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta može utvrditi režim zabrane građenja na prostoru ili dijelu prostora za koji se izrađuje, do donošenja istog, a najduže u trajanju od jedne godine.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacinog plana „Gornje Telalovo Polje I“. Uvažavajući činjenicu da je donošenje Regulacionog plana “Gornje Telalovo Polje I” prema programskim aktivnostima planirano u 2022. godini, donošenjem ove Odluke, odnosno izuzimanje iz režima zabrane građenja lokaliteta u svrhu izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima, omogućava se postupak upravnog rješavanja i stvaranje preduslova za bržu realizaciju navedenog projekta.

Na kraju sjednice nije usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2020. godini.

NA VRH

Podijeli članak na