SA SJEDNICE

Zastupnici Skupštine KS postavili niz pitanja Vladi KS

Marić traži tematsku sjednicu o inkluziji i učenika s poteskoćama u razvoju

A. Č.

Zastupnici Skupštine KS postavili niz pitanja Vladi KS

Foto: Avaz


Zastupnici Skupštine KS na današnjoj sjednici su postavili niz pitanja Vladi KS.

Zastupnik Mahir Dević traži da se obustavi isplata sredstava zastupnicima nakon istupanja iz stranaka na njihove privatne račune.

- Pokrećem inicijativu prema Komisiji za izbor i imenovanja da se prekine nezakonita isplata sredstva na privatne račune samostalnih zastupnika koji su formirali parlamentane grupe nakon što su zastupnici istupili iz stranaka. Komisija je dužna da naloži novoformiranim grupama da otvore račune za rad i stvaranje uvjeta za njihovo parlamentarno djelovanje. Također, dužni su imenovati predstavnika kao nalogodavca za utrošak sredstava i jednom godišnje dostaviti izvještaj o utrošku sredstava Komisiji za izbor i imenovanja i CIK-u. Tražim da se o navedenoj inicijativi izjasni Skupština KS - kazao je Dević.

Zastupnica Admela Hodžić tražila je da se narednim rebalansom budžeta iz budžeta KS izdvoji milion maraka za subvencioniranje stambenog pitanja mladih, kako bi dobijali po 10.000 maraka kako je to bila praksa prethodnih godina.

- Da se omogući da subvenciju dobiju mladi koji su stanove kupili od 1. januara 2020. godine te ga platili više od 100 hiljada KM, a koji nisu mogli dobiti subvenciju prošle godine – kazala je Hodžić.

Nastavni plan i program iz predmeta Historija

Zastupnik Dževad Poturak uputio je inicijativu da se u nastavni plan i program za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Historija poveća obim nastavnog sadržaja već od VI razreda osnovne škole o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, namjerama agresora, genocidu u Srebrenici, opsadi Sarajeva, ključnim bitkama za odbranu Sarajeva, etničkom čišćenju i komandantima Armije Republike Bosne i Hercegovine. 

Također, tražio je da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo pripremi posebnu literaturu koja će detaljno obuhvatiti navedeni nastavni sadržaj, te da resorno ministarstvo besplatno osigura istu svakom učeniku u Kantonu Sarajevo.

- Čini mi se da ćemo mi za koju godinu potpuno zaboraviti šta nam se dešavalo na prostoru Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Mnogo stvari kroz školske udžbenike Historije koje su nebitne ovom napaćenom narodu. Ja ne kažem da ne treba učiti o svjetskoj historiji i događajima od prije više stotina i hiljada godina, već da se našoj djeci treba prezentirati bliža prošlost - rekao je Poturak.

Naglašava da je činjenica da đaci u osnovnim školama imaju prvi susret sa Historijom kao predmetom.

- Naša djeca najmanje uče o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i najmanje uče o opsadi grada Sarajeva dok suprotno tome i dalje se uči pretjerano o Rimljanima, Austrougarima, Turcima i drugim koji su vojskovali po ovim prostorima i susjednim zemljama. Mislim čak da se samo na kraju 9. razreda osnovne škole nekoliko školskih časova posveti agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

Ja bih želio da se u našim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo uči više o opsadi Sarajeva i agresiji na Bosnu i Hercegovinu jer kako gledamo današnje stanje još malo pa će biti da smo mi napali Bosnu i Hercegovinu i da smo sami sebe klali, ubijali i silovali - naveo je Poturak.

Tematska sjednica o inkluziji i učenika s poteskoćama u razvoju

Zastupnik Zvonko Marić pokrenuo je inicijativu da se što hitnije održi tematska sjednica, ili u nastavku ove sjednice uvrsti tačka dnevnog reda, o temi - inkluzija i odnos Kantona Sarajevo prema djeci s poteškoćama u razvoju.

Svjedoci smo otežanog realiziranja nastave u KS u vrijeme pandemije, u toku kojeg se veliki broj učenika koji pristupaju nastavi, kao i znatan broj nastavnika, nije snašao u online okruženju, a pogotovo se to drazilo na učenike s poteškoćama u razvoju.

Smatram da nam je hitno potrebna tematska sjednica ili uvrštavanje u Dnevni red tačke o temi - inkluzije i učenika s poteskoćama u razvoju. Neophodno je da u ovo surovo vrijeme pandemije mislimo i na najugrozeniju kategoriju učenika - a to su svakako učenici s poteškoćama u razvoju. Svaka minuta edukacije i rada sa ovom kategorijom djece je dragocjena za njihov razvoj i napredak. Stoga predlažem da se zastupnici odmah izjasne o ovoj inicijativi - naveo je Marić.

Zastupnik Marić pokrenuo je i inicijativu da se osigura asfaltiranje i označavanje zvaničnog poligona za polaganje vozackog ispita pri ministarstvu za Odgoj i obrazovanje KS.  

S kim su sklopljeni ugovori o djelu

Jasmina Biščević-Tokić, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo uputit će inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo objavi bazu podataka sa imenima osoba sa kojima sklapaju ugovore o djelu, kao i da se formira registar zaključenih ugovora o djelu.

- S obzirom na to da je Vlada Kantona Sarajevo opredijeljena za transparentan rad, kao i da je transparentnost navedena kao prioritet u radu, upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo objavi bazu podataka sa imenima osoba sa kojima se sklapaju ugovori o djelu. Naime, iz medija smo mogli pročitati izjavu premjera Kantona Sarajevo da Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo ima bazu podataka sa imenima i biografijama nekadašnjih pripravnika i osoba koje su direktno kontaktirale Službu i poslale svoje biografije, tako da se osobe sa kojima se sklapaju ugovori o djelu najčešće pozivaju iz ove baze – navela je Bišević-Tokić u jednoj inicijativi.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na