SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Nastavlja se postupak harmonizacije: Predstoji usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige za Baščaršiju i još šest mjesnih zajednica

Piše: MDA

Nastavlja se postupak harmonizacije: Predstoji usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige za Baščaršiju i još šest mjesnih zajednica

Foto: Općina Stari Grad Sarajevo


Obavještavamo građane općine Stari Grad Sarajevo da počinje ažuriranje i usaglašavanje podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige (harmonizacija) za katastarske općine Sarajevo I i Sarajevo II.

Ova faza ažuriranja i usaglašavanja podataka uključuje kompletne mjesne zajednice Baščaršija, Sumbuluša, Vratnik i Kovači. Također, uključuje i dijelove mjesnih zajednica Logavina (ulice: Josipa Štadlera, Logavina, Hadžidamjanova,Todora Švrakića, Hrgića, Čemerlina i Sagrdžije), Medrese (ulice: Safvet-bega Bašagića, Hasana Kaimije, Očaktanum, Arapova, Žepa, Požegina, Srebrenička, Nova Mahala, Kiseljačka, Fojnička, Grličića brdo i Ramića banja) i Sedrenik (ulice: Alije Nametka, Ramića banja, Sedrenik, Rogina, Osmana Nakaša i Streljačka)

Obavještavamo građane da će ovlaštena lica firme “Geodet”, koja je angažovana za realizaciju projekta, u narednom periodu vršiti obilazak navedenih lokacija, te da svakom akreditovanom i ovlaštenom predstavniku ove firme mogu dozvoliti ulazak u svoje stambene jedinice/poslovne prostore/garaže radi premjera. Svrha ovog projekta je da svaka nekretnina bude upisana u katastar i zemljišnu knjigu, a bez dodatnih troškova za građane.

Ukoliko se građani ne odazovu ovom pozivu ili ne dozvole ulazak ovlaštenim licima u svoje nekretnine, upis će se izvršiti u skladu sa stanjem projektne dokumentacije, a svaki naknadni upis bit će na trošak građana.

Važno je da građani budu maksimalno uključeni u postupak harmonizacije s ciljem ostvarivanja prava i interesa pred nadležnim organima, posebno cijeneći da Općina Stari Grad Sarajevo dostavlja nadležnom sudu podatke sa kojima raspolaže, a sud utvrđuje prava i ista upisuje.

Projekat „Registracija nekretnina“ tj. usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, koji je započeo 2017. godine, provode Općina Stari Grad Sarajevo i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na