SAZNAJEMO

Otkriveno šta je "truhlo" u GRAS-u, pljušte krivične prijave

Sporne i tužbe uposlenika protiv firme

A. Nalo

GRAS se godinama bori s milionskim dugovanjima

Foto: Avaz


Zbog uočenih malverzacija i dugogodišnjih nepravilnosti u radu Vlada KS zadužila je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS da prečešlja dokumentaciju preduzeća GRAS. Sugerirano je da se posebna pažnja posveti neplaćanju propisanih obaveza.

Zato su pod lupom bili papiri na osnovu kojih se može otkriti je li ovo preduzeće na vrijeme izmirivalo obaveze plaćanja PDV-a od 2011. do 2018. godine i obaveze plaćanja poreza i doprinosa u periodu od 2009. do 2016. godine. Prečešljane su i tužbe radnika prema kolektivnom ugovoru od 2006. do 2016. godine.

  • Kafedžić: Još ćemo raditi na predmetu

    Kafedžić: Još ćemo raditi na predmetu

    Foto: Avaz


Uočene malverzacije

- Na osnovu podataka prikupljenih od nadležnih institucija, Ured je utvrdio određene nepravilnosti, a koje se odnose na kršenje više odredaba zakonskih, podzakonskih i internih akata kojima je uređena oblast na koju se ova analiza odnosila. Izvještaj koji smo sačinili dostavljen je premijeru KS, predsjedavajućem Skupštine KS i ministru saobraćaja KS - kazao je Erduan Kafedžić, šef Ureda.

Kako je otkrio za „Avaz“, od 2008. do 2018. godine iz budžeta KS, koji pune građani Sarajeva, ovom preduzeću je dato čak 169,5 miliona KM! Novac je izdvajan za kupovinu kupona za prijevoz penzionera, studenata, učenika, zatim za pokriće dijela gubitka u poslovanju, uplatu doprinosa radnicima, obaveze po kreditima, nabavke vozila, sanaciju i remont tramvajske pruge...

-Otkrivene su brojne nepravilnosti. Između ostalog, nisu se kontrolirali štampanje karata i kupona, potrošnja benzina, isplate stimulacija... Dali smo preporuke nadležnima za postupanje u predmetu GRAS. Ured će i u narednom periodu raditi na ovom predmetu jer smo uočili još malverzacija - rekao je Kafedžić.

Prema njegovim riječima, Ured trenutno vrši provjeru odgovornih osoba iz GRAS-a i vjerovatno će biti podnesene krivične prijave protiv određenog broja osoba zbog loših poslovnih poteza. Također, Ured je otkrio nepravilnosti prilikom uplate poreza i doprinosa pri isplati plaća. Kako je navedeno, one nisu vršene u skladu s važećim zakonima.

Za usluge advokata 150.000 KM

Prema evidenciji Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, GRAS je, po osnovu indirektnih poreza, i to za sve mjesečne periode od avgusta 2014. godine do februara 2021. godine, dužan iznos od 31,7 miliona KM, a koji se sastoji od glavnog duga u iznosu od 20,3 miliona KM, naknadnog tereta prinude u iznosu od 1 milion KM i zakonske zatezne kamate u iznosu od 10,4 miliona KM.

Otkriveno je i to da advokat koji zastupa GRAS od 8. 11. 2017. godine paušalno, fiksno, mjesečno naplaćuje usluge, odnosno advokatske troškove, koji iznose 3.000 KM + PDV, što do dana sačinjavanja informacije iznosi oko 150 hiljada KM.

Tužbe zaposlenika prema GRAS-u zasnovane su na razlici koju preduzeće nije moglo isplaćivati prema kolektivnom ugovoru. Neke od tužbi su odbačene ili je već donesena presuda, ali većina ih je i dalje u postupku. Apsurd je da GRAS ima 1.330 zaposlenih, a podneseno je oko 3.000 tužbi.

- U knjigama GRAS-a na dan 31. decembar 2020. godine, po osnovu tužbi zaposlenika, rezervirana su sredstva u iznosu od 49,6 miliona KM i taj iznos predstavlja samo glavnicu, bez kamate koja je izuzetno visoka. Prve tužbe počele su pristizati 2009. godine - pojašnjava Kafedžić.

NA VRH

Podijeli članak na