SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Općina Stari Grad zahtijeva od Zavoda za izgradnju KS da hitno pokrene projekte sanacije klizišta

Piše: MDA

Općina Stari Grad zahtijeva od Zavoda za izgradnju KS da hitno pokrene projekte sanacije klizišta

Foto: Općina Stari Grad


Općina Stari Grad uputila je urgenciju/zahtjev Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo u kojem traži hitno pokretnje projekata sanacije klizišta u ovoj općini. U pitanju su četiri kritične lokacije za koje se Zavod obavezao još 2017. godine da će pristupiti njihovoj sanaciji: Močila, Sedrenik 56, Nadlipe čikma do br 23 i Krka 11. Ta klizišta nikada nisu sanirana, a u međuvremenu, građani se kontinuirano obraćaju Općini za hitno rješavanje problema usljed kojih su pričinjene evidentne štete na njihovim stambenim objektima. U objektima koje smo posjetili evidentirali smo ispucale i oštećene unutarnje i vanjske zidove i u takvim prostorijama nije sigurno živjeti.

Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo su još 2017. godine potpisali ugovor kojim su definisali međusobna prava i obaveze po pitanju sanacije pomenutih klizišta. Općina je imala obavezu da finansira izradu projektne dokumentacije, a Zavod da obezbijedi sredstva za sanaciju klizišta i pristupi istoj.

Općina Stari Grad je odmah ispoštovala svoje obaveze i za izradu projektne dokumentacije Zavodu prebacila 79.839 KM. Do današnjeg dana, Zavod za izgradnju KS nije ispoštovao svoje obaveze, a klizišta su i dalje aktivna i predstavljaju opasnost po živote i imovinu naših građana.

U prethodnom periodu Općina Stari Grad je dva puta slala urgencije Zavodu za izgradnju KS da nastave sa projektom, ali nije bilo nikakve reakcije niti odgovora. Nakon što nismo dobili odgovor ni na treću urgenciju upućenu 03.06.2021. godine, odlučili smo obavijestiti javnost o neodgovornom i neprofesionalnom ponašanju ove ustanove.

Neispunjavanjem ugovornih obaveza Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dovodi u opasnost živote naših građana koji su svakodnevno izloženi opasnosti od pokretanja klizišta i nanošenja veće štete. Imajući u vidu konfiguraciju terena u Starom Gradu, ova lokalna zajednica je u prethodnim godinama ulagala ogromne napore, ali i finansijska sredstva za izgradnju potpornih zidova i zaustavljanje klizišta. Samo u 2016. godini sanirana su četiri najveća klizišta na području ove općine: Hladivode, Podcarina, Pogledine i Save Skariće, a ukupno je za projekte izdvojeno 277.000 KM. U prethodnim godinama sanirano je i veliko klizište u ulici Pastrma br. 22, a vrijednost tog projekta iznosila je oko 190.000 KM.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na