SKUPŠTINA KS

Krivić: Nacrt Zakona o visokom obrazovanju napisan isključivo u korist privatnih univerziteta, a na štetu studenata

U odnosu na Univerzitet u Sarajevu ovakav nacrt stavlja u podređen položaj sve one koji se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti humanističkih nauk

A. Na.

Krivić: Nacrt štetan

Foto: Avaz


Na sjednici Skupštine KS danas će se pred zastupnicima naći i Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS. Anis Krivić, bivši ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, a aktuelni politički direktor SBB-a BiH, upozorava da je Nacrt Zakona o visokom obrazovanju napisan isključivo u korist privatnih univerziteta, a na štetu onih kojih se najviše tiče, a to su studenti i akademska zajednica.

U odnosu na Univerzitet u Sarajevu ovakav nacrt stavlja u podređen položaj sve one koji se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti humanističkih nauka. Klub zastupnika SBB-a još prije više od mjesec upozorio je na sve štetnosti Nacrta zakona o visokom obrazovanju. Protiv ovakvih rješenja je znatan broj predstavnika akademske zajednice, ali i većina studenata.

Broj studenata

- Zakonom, naime, nije propisana procedura stipendiranja studenata iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, odnosno nakon usvajanja ovakvog teksta ostalo bi nejasno ko i na koji način će uplaćivati stipendiju za ove kategorije. U članu 32. stavu 2. propisano je da Vlada utvrđuje broj studenata koji su oslobođeni od plaćanja školarine odnosno koji su stipendirani, dok je u stavu 6 istog člana propisano da to radi fakultet i to na način da proširi listu, a niko nije pretpostavio šta će se desiti ako nema dovoljnog broja studenata da bi se lista primljenih proširila?! - ističe Krivić.

Također, nacrtom se uvodi termin stipendiranja, a pod stipendiranim studentima se podrazumijevaju redovni studenti koji se finansiraju iz budžeta, sam način stipendiranja nije propisan.

-Ovim nacrtom uvodi se novo tijelo odnosno Vijeće za visoko obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo koje će se plaćati i koje će po potrebi angažirati stručnjake iz određenih oblasti, a koji nisu članovi vijeća, u samom u kojem je predviđen i član ispred Udruženja poslodavaca KS i Privredne komore KS a uvjeti za njihovo imenovanje su isti kao i za imenovanje ostalih predstavnika u ime univerziteta, pa stoga se postavlja pitanje da li će Udruženje poslodavaca KS i Privredna komora KS imati predstavnika koji zadovoljavaju akademske uslove propisane zakonom?! A studenata i dalje nema - naglašava Krivić

Poništenje diploma

Prema njegovim riječima, osnivanje novih visokoškolskih ustanova se dodatno usložnjava, poznato je da je u KS postupak registracije visokoškolskih ustanova izuzetno složen, dodatni administrativni koraci sasvim sigurno neće doprinijeti razvoju visokog obrazovanja već suprotno područje Kantona Sarajevo će onemogućiti da se razvija u smislu osnivanja novih visokoškolskih ustanova. 

-Moglo bi se reći da je pohvalno to što se propisuje da će se poništiti diplome ako se utvrdi da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze, ali je ostalo nepropisano koje tijelo i na koji način će se utvrditi da je neka diploma falsifikat. U konačnici skandalozno je da se prosvjetna inspekcija kao garant provedbe zakona praktično ukida, bez inspekcije i adekvatnog nadzora nad primjenom zakona sasvim sigurno nećemo imati bolje obrazovanje. Nabrojane primjedbe samo su neke u nizu zbog kojih kantonalni zastupnici moraju biti vrlo oprezani kada je u pitanju davanje podrške ovom nacrtu. Usvajanjem Nacrta Sarajevo neće biti grad studenata, akademije i nauke! - zaključio je Krivić. 

NA VRH

Podijeli članak na