SPOROVI

Nova tužba Spahića protiv KCUS-a: Sebija će poreske obveznike opteretiti sa dodatnih 5.000 KM

Zbog toga će Spahić sutra podnijeti nove tužbe

E. Maslo

Ademir Spahić i Sebija Izetbegović

Foto: Avaz


  • Spahićev zahtijev za vansudsku presudu

    Spahićev zahtijev za vansudsku presudu

    Foto: Avaz


Zatezne kamate

U odštetni nalog nije uračunata zatezna kamata počev od 30.maja 2017. godine, što znači da je odšteta mnogo veća koju KCUS mora isplatiti Spahiću.

Međutim, kako saznaje “Dnevni avaz” menadžment KCUS-a na čelu sa direktoricom Sebijom Izetbegović odbija vansudsku nagodbu što će, kako kaže Spahić, dodatno opteretiti poreske obveznike za oko 5.000 KM. Zbog toga će Spahić sutra podnijeti nove tužbe

Pravomoćne presude

- Kako bi izbjegli pokretanje izvršnog postupka protiv Vas, te pokretanja parničnog postupka također protiv Vas, ovim kako punomoćnici gospodina Spahić Admira i postupajući po njegovom nalogu, pozivamo Vas da iznose iz pravomoćne presude Općinskog suda u Sarajevu isplatite na transacijski račun sa zakonskim zateznim kamatama - piše, između ostalog, u zahtijev za vansudsko rješenje spora.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na