PETA REDOVNA

Počela sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na dnevnom redu osam tačaka

A. Ovčina
  • Sa današnje sjednice

    Sa današnje sjednice

    Foto: PRINTSCREEN


Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održava se danas u Vijećnici.

Dnevni red ima sedam tačaka na kojem će se razmatrati Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Zabrđe“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Zabrđe“, Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ustupanju korištenja prostora u upravnoj zgradi DPO-a na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 

Osim toga razmatrat će se i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve, Informacija o realizaciji projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada za 2020. godinu, Informacija o provođenju Plana djelovanja za mlade grada Sarajeva za period 01.01.2020. – 01.06.2021. godine, Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu, Vijećnička pitanja i inicijative, te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu

Više o temi Gradsko vijeće Grada Sarajeva

NA VRH

Podijeli članak na