INSPEKCIJSKA KONTROLA

Sa polica radnji u Sarajevu povučeno 10.508 kilograma oslića zbog parazita

Ispitivanje uzetih uzoraka pokazalo da se radi o parazitima iz porodice Anisakidae.

A. Na.

Zaraženi oslići

Foto: KUIP


Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, postupajući po pritužbi potrošača, kontrolisali su maloprodajne objekte. Prilikom toga otkriveno je da je u promet na malo stavljena riba oslić, porijeklom iz Španije, bez glave i repa, vidno invadirana parazitima. 

- Prisustvo parazita je potvrđeno kod većeg broja pojedinačno pakovanih proizvoda, što je suprotno odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla, zbog čega je veterinarska inspekcija zabranila dalji promet i upotrebu ribe vidno invadirane parazitima, te naložila pokretanje postupka povlačenja sa tržišta u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o hrani - kazala je Vildana Brdarić, portparol KUIP-a. 

  • Brdarić: Intenzivne kontrole

    Brdarić: Intenzivne kontrole

    Foto: Avaz


Roba iz uvoza

S ciljem identifikacije vrste parazita u laboratoriji Veterinarskog fakulteta u Sarajevu provedeno je i laboratorijsko ispitivanje uzetih uzoraka kojim je utvrđeno da se radi o parazitima iz porodice Anisakidae.

- Po rješenju veterinarske inspekcije KS i obavještenju o rezultatima laboratorijskog ispitivanja do sada je iz maloprodaje povučeno 10.508 kg sumnjive ribe. Dalje mjere sa povučenim proizvodima ribarstva odredit će nadležna inspekcija kod uvoznika, kojem je određena zabrana stavljanja sumnjive ribe na tržište do okončanja postupka. Kako se radi o proizvodu iz uvoza, s ciljem poduzimanja daljih mjera i radnji, radi zaštite zdravlja i interesa potrošaća, ODMAH je obavještena i Agencija za sigurnost hrane BiH, Ured za veterinarstvo BiH kao i druga nadležna tijela i organi - rekla je Brdarić.

Termička obrada

Iz Inspekcije ističu i da se larve parazita isključivo uništavaju termičkom obradom iznad 60 stepeni Celzijusa u trajanju od najmanje jedne minute. Paraziti iz poradice Anisakidae mogu izvazvati oboljenje potrošača u slučaju konzumiranja sirove ili nedovoljno termički obrađene ribe, zbog čega je nužan oprez prilikom pripreme za konzumaciju.

- Istovremno, kako paraziti iz porodica Anisakidae parazitiraju u velikom broju vrsta slatkovodnih i morskih riba iz Inspektorata veterinarske inspekcije KUIP-a pozivaju i sve subjekte u poslovanju sa proizvodima ribarstva i akvakulture da u okviru planova samokontrole, a u skladu sa načelima HACCP sistema, obavezno obavljaju pretrage ribe akreditovanim metodama kod ovlaštenih laboratorija i odgovarajućom učestalošću.

Posebno napominjemo da konkretni slučaj ukazuje na značaj, ulogu i odgovornosti koje imaju veterinarske službe za vrijeme pandemije corona virusa, s obzirom na nužnost osiguranja kontinuiteta službenih kontrola i monitoringa u oblasti sigurnosti hrane, kao i mjera u prevenciji zoonoza (bolesti prenosivih sa životinja na ljude), na što su ukazale i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i Svjetska veterinarska asocijacija (WVA) - navode iz KUIP-a.

NA VRH

Podijeli članak na