SARAJEVO

Po prvi put tokom Sarajevo Film Festivala otpad razvrstavan u odvojene kontejnere

Coca-Colina inicijativa Recikliraj me. Pokloni mi novi život. uspješno realizovana na Sarajevo Film Festivalu

Piše: Avaz.ba

Po prvi put tokom Sarajevo Film Festivala otpad razvrstavan u odvojene kontejnere

Foto: Coca Cola


Jasno postavljeni ciljevi koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš sinonim su za brigu kompanija o zajednicama u kojima posluju. Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja kontinuirano nastoji promovisati važne teme i djelovati u korist zajednice. Tako je jedan od najvećih kulturnih događaja u zemlji bio prilika da se promoviše zdravije okruženje bez otpada.

Tokom ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala su, po prvi put otkako se on održava, a zahvaljujući partnerstvu sa Coca-Colom u Bosni i Hercegovini, na nekoliko lokacija u Sarajevu bili postavljeni kontejneri podijeljeni u tri cjeline: dio za plastične boce, dio za limenke i dio za miješani otpad. Osim toga posjetiocima Festivala su bili dostupni timovi sa naprtnjačama, koji su kružili gradom i u koje je bilo moguće odložiti plastične boce i limenke. Sve ovo rezultat je inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. čiji je cilj bio edukacija i podizanje svijesti građana o važnosti razvrstavanja i recikliranja otpada.

Svoje učešće u inicijativi Recikliraj me. Pokloni mi novi život. partnerstvom su potvrdili i Coca-Colini kupci iz sektora ugostiteljstva te Konzum i Mercator.

Sav odvojeno prikupljeni otpad tokom Festivala – ukupno 12 tona, od čega jedna tona plastičnog otpada, dvije tone papira, šest tona stakla i tri tone miješanog otpada, je u saradnji s komunalnim preduzećem "Rad" i kompanijom "Ekopak", preuzet i poslat na recikliranje.

Inicijativa Recikliraj me. Pokloni mi novi život. realizuje se u okviru višegodišnjeg projekta Svijet bez otpada koji direktno doprinosi smanjenju uticaja na okoliš i daje rješenja za izazove povezane s ambalažom. Coca-Cola putem projekta Svijet bez otpada nastoji raditi na ciljevima da se do 2025. godine sva primarna ambalaža može u potpunosti reciklirati, a da do 2030. godine udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži iznosi najmanje 50 %, te da se do iste godine prikupi i reciklira jednaka količinu boca i limenki koja se plasira na tržište. Kako bi sve ovo bilo moguće, Coca-Cola sarađuje sa svim relevantnim dionicima na tržištima na kojima posluje.

  • Po prvi put tokom Sarajevo Film Festivala otpad razvrstavan u odvojene kontejnere

    Po prvi put tokom Sarajevo Film Festivala otpad razvrstavan u odvojene kontejnere

    Foto: Coca Cola


NA VRH

Podijeli članak na