KANTON SARAJEVO

Sivro poziva inspekciju da zaustavi otpuštanje radnika u JU "Djeca Sarajeva"

U ovoj ustanovi zaposleno je više radnika na ugovor o radu na određeno vrijeme

A. Nalo

Sivro poslao dopis KUIP-u

Foto: AVAZ


Saudin Sivro, prvi čovjek Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo poslao je jutro dopis Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite KUIP-a, a u kojem traži da na vrijeme reagiraju i zaustave dešavanja koja se najavljuju u JU “Djeca Sarajeva”.

U ovoj ustanovi zaposleno je više radnika na ugovor o radu na određeno vrijeme. Problem je što su određenom broju radnika istekli ugovori o radu koji nisu produženi niti su na ta mjesta zaposleni drugi radnici. Pored toga, u oktobru i novembru 2021. godine isteći će još oko 100 ugovora o radu na određeno vrijeme, a još uvijek nisu pokrenute aktivnosti na raspisivanju javnih konkursa kako bi se popunila ova radna mjesta.

  • Faksimil dopisa Saudina Sivre

    Faksimil dopisa Saudina Sivre

    Foto: Avaz


Istekli ugovori

Kako ističe Sivro, sve to ima za posljedicu da radnici koji imaju ugovore o radu na neodređeno vrijeme trpe i to na način da im se prebacuju poslovi kolega kojima su istekli ili će isteći ugovori o radu, što je apsolutno nedopustivo za Sindikat.

- Ono što nas je posebno iznenadilo, pa i šokiralo jeste činjenica da je v.d. direktora JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo putem e-maila preko odgovornih odgajatelja poručila svim radnicima „koji pune tri godine neprekidnog rada u ovom periodu, dobit će prekid ugovora o radu u skladu sa Zakonom o radu, član 22. stav (3) i (4)“ – naglašava Sivro.

Kršenje zakona

Naglašava da ovakav potez v. d. direktora predstavlja kršenje Zakona o radu i to upravo člana 22. stav (3) i (4).

- Dakle, nema nikakve dvojbe da ove odredbe ne mogu biti osnov za prekid ugovora o radu, već upravo osnov za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ako se ispune uslovi. Imajući u vidu navedeno, koristimo priliku da inspekciju obavijestimo o potencijalnoj namjeri v.d. direktora JU „Djeca Sarajeva“da prekrši odredbe Zakona o radu – rekao je Sivro.

NA VRH

Podijeli članak na