KANTON SARAJEVO

Sastanak s Kafedžićem i Larsonom: Međunarodni aerodrom Sarajevo odlučno u borbi protiv korupcije

Razgovarali smo o jačanju saradnje i koordinacije aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije, kazao je Bajić

A. Na.

S današnjeg sastanka

Foto: Avaz


Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je održan sastanak o provedbi aktivnosti koje za cilj imaju prevenciju i borbu protiv korupcije. 

Sastanku su prisustvovali savjetnik za borbu protiv korupcije pri Ambasadi SAD-a Erik Larson, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, Erduan Kafedžić, asistent pri Ambasadi SAD-a, Alija Kulić, te članovi Uprave J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo  Sarajevo, Alan Bajić - direktor, Samra Pehilj - izvršna direktorica za razvoj i Elvedin Begić - izvršni direktor za saobraćaj.

Na tragu do sada poduzetih mjera predstavnicima Ureda je prezentiran Plan integriteta J.P. MAS koji je izrađen u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije a na zahtjev Antikorupcionog tima Vlade FBiH. Plan integriteta je dokument u kojem su sadržane mjere pravne i praktične prirode za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije u ovom javnom preduzeću. 

Kako bi napravili dodatni iskorak u smislu preispitivanja i primjene dobrih praksi sa kantonalne razine koje su rezultat funkcioniranja Ureda za borbu protiv korupcije KS iniciran je sastanak sa predstavnicima Ureda.

Potpuna transparentnost

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS u okviru svojih aktivnosti sarađuje sa svim institucijama i posebno pozdravlja inicijative poput ove, iskazane od strane Uprave J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, za održavanje tematskog sastanka na tragu primjene dobrih praksi, prezentiranja poduzetih aktivnosti i sagledavanja stanja radi unaprijeđenja borbe protiv korupcije.

- Razgovarali smo o jačanju saradnje i koordinacije aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije. Upoznali smo savjetnika Larsona i šefa Ureda, Kafedžića sa konkretnim koracima koje smo poduzeli kada je riječ o prevenciji i antikoruptivnim mjerama. Opredjeljenje Uprave na čijem sam čelu je jasno, NULTA stopa tolerancije na koruciju i koruptivne radnje i potpuna transparentnost u svim segmentima poslovanja - istakao je direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Alan Bajić.

Plan integriteta

Zadovoljstvo održanim sastankom izrazio je i savjetnik Larson. 

- Međunarodni aerodrom Sarajevo je jedno od strateških preduzeća ukoliko posmatramo budući razvoj čitave države, te moram priznati da me raduje činjenica da smo danas razgovarali o konkretnim koracima za što bolju saradnju u borbi protiv korupcije u svim segmentima poslovanja. Pozdravljam inicijativu Uprave da se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS aktivnije uključi u smislu podrške u kreiranju i provedbi konkretnih mjera. Također bih pohvalio dosadašnje napore nove Uprave na provedenim aktivnostima posebno kada je riječ o Planu integriteta - rekao je Larson. 

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, Erduan Kafedžić pozdravio je do sada poduzete korake u ovom javnom preduzeću i naglasio da kapaciteti Ureda uvijek stoje na raspolaganju u smislu podrške i koordinacije u provedbi antikoruptivnih mjera.

NA VRH

Podijeli članak na