PROBLEMI

Štetne azbestne krovove i fasade treba ukloniti sa zgrada, vrtića, škola...

Moraju se primijeniti posebne mjere zaštite te odlaganje izvršiti na mjesta odobrena za tu svrhu, kaže Hadžiahmetović

A. Na.
  • Na mnogim objektima prisutne štetne tvari

    Na mnogim objektima prisutne štetne tvari

    Foto: AVAZ


Na brojnim zgradama, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama postoje krovovi i fasade od azbesta i drugih štetnih tvari. Međutim, niko ne zna koliki je njihov tačan broj. To je ponukalo zastupnika u Skupštini KS Vibora Handžića da traži od nadležnih da ih zamijene.

Uspostaviti registar

- Mnogi objekti građeni su korištenjem štetnih materijala, poput azbesta. Uzevši u obzir njihovu starost, neredovno i neadekvatno održavanje, ali i ratna oštećenja, smatram da nadležno ministarstvo treba uspostaviti novi program, kojim se predviđaju sredstva, ali i plan zamjene fasada i krovova koje u svom sastavu imaju azbest i slične štetne tvari - naveo je Handžić.

Prema njegovim riječima, kao osnov za realizaciju programa, resorno ministarstvo bi trebalo uspostaviti registar svih objekata u kojima su ugrađeni materijali štetni po zdravlje ljudi, te na osnovu stanja u kojem se nalaze uspostaviti listu prioriteta.

- U slučaju objekata kolektivnog stanovanja, bilo bi razumno da etažni vlasnici u određenom procentu učestvuju u finansiranju troškova obnove. Dosadašnja iskustva upravnika i općinskih inspekcija kažu da, čak i kada se radi o nužnoj sanaciji, etažni vlasnici nisu u mogućnosti finansirati zamjenu oštećenih azbestnih ploča, jer njihovo uklanjanje i odlaganje zahtijeva dodatne troškove - naglasio je Handžić.

Iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ističu da se za uklanjanje materijala na bazi azbesta moraju primijeniti posebne mjere zaštite te odlaganje izvršiti na posebno odobrena odlagališta, a sve u skladu sa strukom, što iziskuje velika sredstva.

- Zato to ne može biti ostavljeno na teret samo etažnim vlasnicima, iako se radi o njihovim objektima. Na objektima zdravstvenih ustanova, škola i vrtića koji nisu u privatnom vlasništvu, sa aspekta finansijskih sredstava, jednostavnija je realizacija uklanjanja i odlaganja materijala na bazi azbesta - naveo je resorni ministar Enver Hadžiahmetović.

  • Handžić: Nužna sanacija

    Handžić: Nužna sanacija

    Foto: ARHIV


Izrada prijedloga

Prema njegovim riječima, prilikom izrade prijedloga programa rada za 2022., Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti predložio je, u okviru kapitalnih projekata, i projekt “Sanacija krovova i fasada na objektima kolektivnog stanovanja koji su rađeni na bazi azbesta na području KS”.

Više o temi Problemi

PROBLEMI I POTEŠKOĆE
Krize u bračnom životu po fazama
NA VRH

Podijeli članak na