OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Započeta izgradnja pješačke staze za učenike OŠ "Aleksa Šantić"

Već od drugog polugodišta bit će otvoren drugi prilaz školi iz ulice koja ima bolje sigurnosne karakteristike

E. Ć.

Općina Novi Grad Sarajevo započela je realizaciju mjera za poboljšanje sigurnosti učenika u saobraćaju na putu do osnovne škole “Aleksa Šantić”, saopćeno je iz ove Općine.

- U toku su radovi na izgradnji nove pješačke staze unutar školskog dvorišta i otvaranju alternativnog pristupnog puta iz ulice Ramiza Salčina za djecu koja pohađaju ovu školu. Već od drugog polugodišta bit će otvoren drugi prilaz školi iz ulice koja ima bolje sigurnosne karakteristike.

Za rekonstrukciju prilaza planirano 400.000 KM

Navedeni radovi dio su mjera za poboljšanje sigurnosti učenika u saobraćaju, koje su definisane sa roditeljima, nakon tragedije koja se početkom decembra prošle godine dogodila u blizini škole, a s ciljem rješavanja problema uskih prilaza školama i drugih nedostataka kojima su ugroženi dječiji životi na putu od kuće do škole i obrnuto.

Za rekonstrukciju prilaza osnovnim školama na području općine Novi Grad u budžetu Općine Novi Grad za 2022. godinu planirano je 400.000 KM.

U narednom periodu radit će se izgradnja trotoara duž ulice Branislava Nušića, kao i izgradnja parkinga za uposlenike navedene škole, te izmještanje niša za kontejnere sa pristupnog puta prema školi.

Uporedo se radi projektna dokumentacija za mondernizaciju, odnosno zamjenu svih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom u okolnim ulicama i dogradnju nove, te će se u narednim danima pristupiti javnoj nabavci, kako bi se u ulicama u blizini škole zamjenila postojeća rasvjetna tijela jačom LED rasvjetom.

Provode se aktivnosti za saobraćajnu signalizaciju u blizini škola

Također se provode aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za saobraćajnu signalizaciju u blizini škola na području općine Novi Grad Sarajevo. 

Nakon izrade projektne dokumentacije i pribavljanja neophodnih saglasnosti od resornog Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, moći će se izvršiti nabavka i ugradnja saobraćajne signalizacije.

Obzirom na to da su u većini slučajeva sa obje strane prilaza školskim objektima kapije, garaže, pomoćni objekti, ograde itd. predstoji dugoročan rad i na rješevanju imovinsko - pravnih odnosa, otkupu zemljišta i proširenju saobraćajnica kako bi se one dovele u uslove kakvi su predviđeni regulacionim planom i osigurali bolji i sigurniji uslovi kretanja učenika - saopćili su iz općine Novi Grad.

Više o temi Općina Novi Grad Sarajevo

NA VRH

Podijeli članak na