KANTON SARAJEVO

U Kolodvorskoj ulici počela sanacija parkinga na zahtjev građana

. Izvođač radova je firma Sarajevoputevi Sarajevo, a planirani rok za završetak radova je 15 dana

A. O.

Radovi u toku

Foto: ONS


Nakon što su stekli vremenski i tehnički uslovi 18. aprila ove godine počeli su radovi na sanaciji parking prostora u ulici Kolodvorska ispred brojeva 5-7-9, a na osnovu zahtjeva građana i savjeta mjesne zajednice “Željeznička” koji su podnosili od 2020. godine.

Radovima je planirana zamjena asfaltne kolovozne konstrukcije, provjera i poboljšanje sistema odvodnje, nivelisanje postojećih slivnika i šahtova, zamjena postojećih ivičnjaka gdje je predviđena ugradnja izdignutih ivičnjaka u cilju regulisanja parkiranja na površinama predviđenim za kretanje pješaka, te obilježavanje novih parking mjesta.

  • Radnik na terenu

    Radnik na terenu

    Foto: ONS


Predstavnici Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj su o planiranim radovima obavijestili i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i predstavnike MZ “Željeznička”, dok je izvođač radova postavio obavijesti na ulaze stambenih zgrada na navedenoj lokaciji kao i na ostalim vidljivim mjestima u blizini predmetnog parking prostora u cilju uklanjanja vozila sa parking prostora.

Pomenuti radovi, čija je vrijednost oko 95.000 KM, izvode se u okviru Ugovora na obnavljanju zamjeni i ojačanju kolovoza na području Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu. Izvođač radova je firma Sarajevoputevi Sarajevo, a planirani rok za završetak radova je 15 dana.

Više o temi Kolodvorska ulica

NOVO SARAJEVO
Počela obnova parkinga u Kolodvorskoj ulici
NA VRH

Podijeli članak na