KANTONALNA MINISTRICA

Naida Hota - Muminović: Drugi rok za upis prvačića u škole je u avgustu

Škole na svojim web stranicama i oglasnim pločama objavljuju javni poziv za upis, rekla je ministrica

A. Ovčina

Naida Hota-Mumnivoić o upisu prvačića u škole

Foto: AVAZ


Upis prvačića u osnovnu školu u Kantonu Sarajevo bio je u februaru, a upis u osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu obavljen je u martu ove godine. 

Drugi rok za upis u škole bit će u avgustu ove godine.

Opravdani slučajevi

Kako je za portal „Avaza“ kazala ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, na osnovu Zakoa o osnovnom odgoju i obrazovanju upis u redovnu osnovnu školu obavlja se u mjesecu februaru i u izuzetnim opravdanim slučajevima u avgustu, na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavljaju nadležni organ općine na čijoj se teritoriji škola nalazi.

- Škole na svojim web stranicama i oglasnim pločama objavljuju javni poziv za upis. Upis u školama čiji osnivač nije Kanton vrši se na osnovu javnog konkursa, koji se objavljuje u sredstva javnog informisanja – rekla je Hota-Muminović za portal „Avaza“.

Potrebna dokumentacija

Dodala je da se upis u osnovnu muzičku i baletsku školu vrši u martu odnosno avgustu, ako se u martu nije prijavio potreban broj učenika.

- Potrebna dokumentacija za upis u škole je izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju učenika, uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu – navela je ministrica za portal "Avaza".

Više o temi Naida Hota-Muminović

NA VRH

Podijeli članak na