U Kiseljaku počela manifestacija „Poruke Ahdname 2018.“

555. godina Ahdname, dokumenta koji garantira prava i vjerske slobode

U Fojnici se i danas čuva Ahdnama, kao i plašt sultana Fatiha

K. TOPALOVIĆ
11.05.2018 08:28

Foto: Ahdnama iz 1463. godine

U Vakufskom centru u Kiseljaku održan je naučni skup kojim je otvorena manifestacija „Poruke Ahdname 2018.“. Naučni skup o Ahdnami okupio je predstavnike kršćanske, islamske i pravoslavne religije, ali i predstavnike judaizma, koji su govorili o položaju drugog i drugačijeg. 

- Ahdnama je izuzetno važan dokument koji garantira ljudska prava, vjerske slobode. Poruke Ahdname su posebno važne za današnje savremene društveno-političke prilike, kako u BiH tako i u svijetu - rekao je prof. dr. Abdulgafar Velić u ime Muftijstva sarajevskog.

Ahdnamu je 1463. godine napisao sultan Fatih i predao je predstavniku bosanskih franjevaca fra Anđelu Zvizdoviću u mjestu Milodraž kod Kiseljaka. Ahdnamom je zagarantirana sloboda vjere bosanskim kršćanima.

Skupu je prisustvovao i fra Miro Relota, gvardijan samostana Duha Svetoga u Fojnici, u kojem se Ahdnama danas čuva skupa s plaštom sultana Fatiha. Naime, sultan je fra Zvizdovića ogrnuo plaštom nakon što mu je uručio Ahdnamu.

- Ovaj dokument je dobio naš fra Anđeo Zvizdović od sultana Fatiha. Vrijeme je bilo teško, sultan je porobio Bosnu, kralj stradao, kraljice otišle iz Bosne. Sultan, velik čovjek, prima malog fratra, a i on velik. Dvije velike glave se sastale i sultan izdaje dokument kojim daje garanciju fratrima da djeluju na ovom prostoru. Ahdnama treba i danas da je primjer, jer pokazuje kako treba da se i danas susrećemo, a to je način dijaloga - rekao nam je fra Relota.

Brojni sadržaji

Manifestacija će se nastaviti i sljedećih dana. Planirana su predavanja u Fojnici, Sarajevu, likovna kolonija za djecu, te zajednički iftar 28. maja za 700 ljudi na mjestu i datum uručenja Ahdname fra Anđelu Zvizdoviću.

NA VRH