ORGANIZACIJE Prisustvovao predsjednik Samir Kurtanović

U Novom Travniku održan sastanak Sindikalnog odbora

Bilo razgovora i o ostvarivanju prava članova na jednokratnu pomoć za liječenje, doškolovanje, te pravnu zaštitu

S. P.
01.02.2019 18:16

U Općini Novi Travnik održan je veoma konstruktivan radni sastanak Sindikalnog odbora na koji su pozvani predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH mr. Samir Kurtović i Generalni sekretar Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Adil Aljić, te predsjednik i sekretar Koordinacionog odbora Sindikalnih organizacija u Srednjobosanskom kantonu Semin Konjalić i Samir Pinjo.

Tema sastanka bila je aktuelna situacija u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Srednjobosanskog kantona i Sindikalnoj organizaciji Općine Novi Travnik.

Sastanak je otvorio predsjednik Sindikalne organizacije općine Novi Travnik Senad Džaja, u čijem sastavu su također podružnice Centar za socijalni rad i Vatrogasna jedinica.

On se posebno osvrnuo na korektnu saradnju sa načelnikom Općine Refikom Lendom kroz koju je između ostalog postignut sporazum o visini osnovice za obračun plata i drugih primanja za 2019. godinu.

Džaja se zahvalio predsjedniku Kurtoviću na dolasku i istakao da je on prvi predstavnik Samostalnog sindikata organa uprave u FBiH koji je lično posjetio Sindikalnu organizaciju Općine Novi Travnik.

Pored toga na sastanku je bilo razgovora i o ostvarivanju prava članova sindikata na jednokratnu pomoć za liječenje, doškolovanje, te pravnu zaštitu.

Predsjednik Kurtović istakao je da ovakve posjete, kroz razmjenu informacija, imaju za svrhu poboljšanje ostvarivanja prava članova sindikata koja im po zakonu pripadaju.

Pored toga istakao je da je Sindikalna organizacija Općine Novi Travnik, svojim masovnim članstvom i aktivnostima, jedna od najboljih u FBiH i da je kao takvu treba uzimati za primjer u razgovoru sa ostalim organizacijama.

NA VRH