TRAVNIK Zbrajaju se štete nakon februarskih poplava

Za sanaciju kritičnih tačaka traže pomoć Kantona i Federacije

U toku izrada karte s najkritičnijim područjima. Općina to ne može sama sanirati pa smo podnijeli zahtjev prema višim nivoima vlasti, kaže Hadžiemrić

D. PUCAR
07.03.2019 23:19

Travnik: Poplave su iza sebe ostavile 735.000 KM štete

Poplave u februaru iza sebe su na području općine Travnik ostavile oko 735.000 KM štete, stoji u preliminarnom izvještaju o štetama koji je načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić prezentirao vijećnicima Općinskog vijeća na posljednjoj sjednici. 

 Karta u izradi

Kako je naglasio Hadžiemrić, Općina je već poduzela korake na hitnoj sanaciji pojedinih dijelova toka rijeke Lašve, a u izradi je karta kritičnih tačaka koje će biti potrebno sanirati u što skorijem roku, za šta općina nema dovoljna sredstva pa je pomoć potražila od viših nivoa vlasti.

- U ovom momentu ne znamo koliko je kritičnih tačaka, to će biti poznato nakon konačnih rezultata, ali u ovom trenutku procjena je da ukupne štete iznose oko 735.00 KM. Općina Travnik ne može to sama sanirati, ali već smo podnijeli zahtjev prema višim nivoima vlasti, Federaciji BiH i Srednjobosanskom kantonu, koji nam je već odobrio 30.000 KM, a vidjet ćemo u narednom periodu koliko još -rekao je Hadžiemrić.

Obilnije padavine

Vijećnici su naglasili kako još ima dosta kritičnih dijelova na tokovima rijeka Lašve i Bile, koje bi već nakon narednih obilnijih padavina mogli stvoriti nove problema mještanima.

735.000 

KM iznose štete na području općine Travnik

30.000

KM pomoći Travniku odobrio Kanton

NA VRH