KISELJAK Osnovna škola "Kiseljak 2" u Zabrđu

Ove godine u školske klupe sjelo 17 predškolaraca

S mališanima će i ove godine raditi stručno osposobljeni kadar, nastavnik razredne nastave Fikret Boja, uz asistenciju pedagoginje škole Adise Barić

Z. K.
01.04.2019 10:37

U Osnovnoj školi "Kiseljak 2" Zabrđe počeo je obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja. U klupe ove godine sjelo je 17 mališana.

Kako nam je rekao direktor škole Zijad Bašić, u prethodnom periodu Uprava škole, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona (SBK), opremila je učionicu za predškolski odgoj u našoj školi.

- S obzirom na to da je još prošle godine u školi proveden predškolski program, vidni su pozitivni rezultati kod učenika tokom daljnjeg školovanja. Roditelji su zadovoljni postignutim rezultatima predškolskog odgoja, a to smo istražili anketom provedenom među roditeljima, čija su djeca sada prvi razred – kazao je Bašić.

S mališanima će i ove godine raditi stručno osposobljeni kadar, nastavnik razredne nastave Fikret Boja, uz asistenciju pedagoginje škole Adise Barić.

Komentari

NA VRH