PROJEKTI Do kraja godine otvaranje modernih šumarija u tri grada

Uskoro kraće lista čekanja na isporuku drva

Travnik, Novi Travnik i Vitez trebali bi dobiti nove šumarije

D. PUCAR
25.04.2019 13:54

Šumarije nisu imale svoje kamione i zato je isporuka kasnila

Zbog dugog čekanja na isporuku drva, kantonalna firma Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne ove godine kreće u tri velike investicije u lašvanskoj dolini.

Privatne firme

Naime, do kraja godine trebale bi biti izgrađene i potpuno opremljene nove šumarije u Novom Travniku, Travniku i Vitezu.

Kako nam je kazao Vildan Hajić, generalni direktor firme, nakon izgradnje šumarija ne bi više trebalo biti dugih čekanja na dostavu drva za ogrjev.

 - To podrazumijeva da ćemo biti u mogućnosti ponuditi cijepana i rezana drva, imat ćemo naše strojeve i moći ćemo odgovoriti zahtjevima za maksimalnu količinu koja u tom trenutku bude raspoloživa. Nastojimo ispraviti princip rada koji nas koči, a koji smo zatekli - rekao je Hajić.

Problem je nastao, kaže Hajić, zbog činjenice da pojedine šumarije nisu imale svoje lagere i kamione pa su ugovore sklapali sa privatnim firmama koje bi onda, tvrdi, stvorile duge redove čekanja.

- Upravo u nedostatku prijevoznih sredstava leži najveći dio problema zašto se dugo čeka isporuka - rekao je Hajić.

S druge strane, SBK je ograničen količinama drveta, s obzirom na to da planirane kvote nisu dovoljne, a potražnja je, kada su u pitanju samo drvoprerađivači, pet puta veća nego plan.

Građani su nezadovoljni trenutnim stanjem, kažu kako drva uplate na proljeće, a na isporuku čekaju sve do kasne jeseni, čak i zime.

Nije dovoljno

Izgradnjom nove šumarije ovaj problem bi konačno trebao biti riješen, no ipak ostaje problem nedovoljne količine drveta za potrebe svih građana koji to uglavnom povezuju sa činjenicom da vlast 20 godina poslije rata u gradu nije uspjela osposobiti daljinsko grijanje.

Kotlana privatizirana

Kotlana je privatizirana, a firma koja ju je kupila „Unis energetika“ imala je nekoliko ideja poput one da građani dižu kredite i sami finansiraju svoje priključke. No ti su projekti propali pa Novotravničani tople radijatore uglavnom mogu samo sanjati.

  • Hajić: Odgovorit ćemo zahtjevima
    Hajić: Odgovorit ćemo zahtjevima

Oglasi

Komentari

NA VRH