INTERVJU Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić Ramljak: Neće biti spajanja škola niti ukidanja bosanskog jezika

Ne zadire se u nastavne planove i programe

Piše: Zijada KARIĆ
04.06.2019 20:55

Mišurić Ramljak: Ništa se neće mijenjati

Foto: Arhiv

Inicijativa Općinskog vijeća Kiseljak i načelnika Mladena Mišurića Ramljaka da se nadležnosti nad obrazovanjem prenesu s kantonalnog na općinski nivo naišla je na negodovanje i neodobravanje nekoliko osnovnih škola, uz obrazloženje da bi učenici bošnjačke nacionalnosti bili dodatno diskriminirani. Razgovarali smo s načelnikom, koji je objasnio šta bi to značilo. 

 Inicijativa Općine

Mnogi su se pobunili kada je pokrenuto pitanje prelaska nadležnosti obrazovanja s Kantona na Općinu. Neki čak tvrde da će doći do spajanja škola, ukidanja bosanskog jezika...koji je Vaš komentar na to?

- Kada je u pitanju inicijativa Općine o preuzimanju nadležnosti iz oblasti obrazovanja s Kantona na Općinu, to smo pokrenuli još 2011. Ovom inicijativom ništa se neće mijenjati. Ne zadire se u nastavne planove i programe, ni u jezik, neće biti spajanja škola te ukidanja pravnog identiteta. Ovim samo želimo unaprijediti sistem obrazovanja i dobro našoj djeci – kazao je Mišurić Ramljak.

 Šta se želi postići preuzimanjem nadležnosti nad obrazovanjem?

- Želimo postići unapređenje sistema osnovnog i srednjeg obrazovanja. To ne podrazumijeva gašenje nijednog pravnog subjekta niti spajanja škola. Mi na području općine trenutno imamo šest osnovnih i dvije srednje škole. U četiri osnovne škole nastava se odvija na hrvatskom jeziku, a u dvije na bosanskom. Kada je u pitanju obrazovanje, pogotovo osnovno, poprilično smo nezadovoljni radom i odnosom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.

Uloga Ministarstva

 U čemu se ogleda to nezadovoljstvo i postoji li mogućnost da se nešto promijeni?

- Uloga Ministarstva je da osigura, prije svega, kvalitetne nastavne planove i programe, pedagoški nadzor u školama, što podrazumijeva da imate Zavod za školstvo i Agenciju koja će se baviti sistemom obrazovanja. Kada je u pitanju napredovanje nastavnog osoblja, ni tu nema organiziranog rada, a prilikom prijema novih uposlenika postavili su veoma visoke kriterije. Također, nastavni planovi i programi nisu prilagođeni 21. stoljeću i potrebama realnog života. Općina drži da može odgovoriti svim tim potrebama.

 Stvara se malo političke prašine

 Hoćete li imati podršku kantonalnih vlasti?

- Ono što danas stvara malo političke prašine, to će biti normalno u naredne dvije-tri godine i nije ništa novo kada je u pitanju prijenos nadležnosti s Kantona na Općinu. To je ustavna nadležnost. Od kantonalnih vlasti nećemo imati podršku. Sve je stvar glasa razuma, da sjednemo i razgovaramo na tu temu i da to ide. To će biti normalan proces.

Komentari

NA VRH