SREBRENIK

Projekt Udruženja građana „Eko mreža“: Prvo istraživanje Majevice od austrougarskog vremena

O. MUJKIĆ
13.07.2018 07:15

Udruženje građana „Eko mreža“ Srebrenik započelo je realizaciju jednogodišnjeg projekta pod nazivom „Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja vrsta i staništa planine Majevice“.

Analiza stanja

Prema riječima Aldina Hodžića, predsjednika UG „Eko mreža“, u sklopu ovog projekta u narednih 12 mjeseci provest će se temeljito istraživanje flore i faune planine Majevice.

Riječ je o prvom sveobuhvatnom istraživanju planine Majevice od austrougarskog vremena koje bi trebalo rezultirati detaljnom kartom i analizom stanja bogate flore i faune.

Istraživanje na terenu provode volonteri UG „Eko mreža“, u saradnji sa stručnim konsultantima s Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.

- Uz unapređenje naučnoistraživačkog rada u oblasti zaštite okoliša, ovim projektom želimo poboljšati atribute nežive i žive prirode na području planine Majevice, koji doprinose povoljnijem stanju biljnih i životinjskih vrsta - naglašava Hodžić.

Izrada registra

Dodaje da će na kraju projekta objaviti registar flore i faune planine Majevice za 2018. godinu koji će biti uvršten u „NATURA 2000“ za BiH radi dobivanja relevantnih informacija za uključivanje određenih područja planine Majevice u međunarodnu ekološku mrežu zaštićenih prirodnih staništa.

Federalni Fond za zaštitu okoliša glavni donator

Glavni donator je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a pomoć u realizaciji ovog projekta pružili su i Općina Srebrenik, JP „Šume TK“ d. d. Kladanj, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Lovačko društvo „Majevica“ Srebrenik.

NA VRH