Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala rješenje

Inspekcija naložila zaustavljanje rada lukavačkog GIKIL-a

Konstantovano je da je preduzeće radilo bez okolinske dozvole

Avaz.ba
23.08.2018 13:50

Foto: Arhiv

Na službenoj stranici Federalne uprave za inspekcijske poslove izdato je saopćenje za javnost povodom nedavnih dešavanja u preduzeću GIKIL d.o.o., koje prenosimo u cijelosti:

U vezi s eskaliranom situacijom po okoliš u rijeci Spreči, izazvanom nesavjesnim poslovanjem operatora GIKIL d.o.o. Lukavac, nadležni federalni inspektori su u prethodnom periodu poduzimali neophodne aktivnosti na sprečavanju nastanka većih šteta u okoliš te u posljednjem obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatirali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolišne dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada.

Imajući u vidu da je privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac, konkretno za pogone za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u općini Lukavac, zaključkom Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 7. avgusta 2018. godine odbačen zahtjev za izdavanje okolišne dozvole te da kontrolirani subjekt ne primjenjuje zakonske odredbe u obavljanju privredne djelatnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno, federalni inspektor zaštite okoliša je s jučerašnjim danom (22. 8. 2018. g.) donio rješenje o obustavi rada ovog privrednog subjekta.

Rješenje o obustavi rada doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH.

Konkretnim rješenjem naređeno je GIKIL-u da obustavi rad do pribavljanja okolišne dozvole, kao i da izvrši identifikaciju svih vrsta otpada na lokaciji (uključujući opasni otpad) te zbrine sav opasni otpad s lokacije putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom.

GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom na to da je riječ o složenom poslovnom sistemu, gdje treba izvršiti sigurno gašenje raznih postrojenja, pogona, peći (posude pod pritiskom, koksara, itd) te da po izvršenju obustave rada u pisanoj formi obavijesti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, odnosno, nadležnog inspektora.

Naglašavamo da je GIKIL jedan od najnediscipliniranijih privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine te da je Federalna uprava za inspekcijske poslove kod ovog privrednog subjekta u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore, a u periodu nakon 1. 1. 2015. godine, kada su okolišnom dozvolom GIKIL-u smanjene granične vrijednosti emisija, samo iz oblasti zaštite okoliša obavljeno je više od 20 inspekcijskih nadzora, gdje, unatoč izrečenim upravnim mjerama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti, nije ostvaren značajniji stepen poštivanja i zakonitosti rada. Jedini zakonski mehanizam koji prema GIKIL-u do jučerašnjeg dana nije upotrijebljen je mjera obustave rada.

Osim ovog, i Tužilaštvo Tuzlanskog Kantona otvorilo je istragu u pogledu eventualnog utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti.

Cijeneći moguće posljedice ekološkog zagađivanja po zdravlje ljudi i okoliš, s jedne strane, i onaj socijalni moment vezan za posljedice obustave rada na sudbinu radnika ovog poslovnog subjekta, Federalna uprava za inspekcijske poslove stava je da je izdato rješenje o obustavi rada, koje će trajati do dobivanja okolišne dozvole, ipak jedina preostala raspoloživa zakonska mjera koja može utjecati na GIKIL da poslovanje obavlja na ekološki prihvatljiv način poštujući zakonom propisane procedure.

S tim u vezi, nadamo se da će GIKIL prepoznati ozbiljnost situacije u koju je sam sebe doveo te iskazati opredijeljenost u smislu ozbiljnih investicija u ekološku infrastrukturu (prečistači, filteri, zbrinjavanje otpada i kontinuirano kvalitetno održavanje pogona i postrojenja) te sveukupno poboljšati i unaprijediti svoje poslovanje, kao i uvjete rada za sve uposlenike GIKIL-a.

NA VRH