GRAČANICA Javno preduzeće “Komus” i Općina

Počele pripreme za zatvaranje gradske deponije “Grabovac”

Bit će uložena dva miliona KM, a radovi će trajati dvije godine

H. ČALIĆ
02.09.2018 10:44

Foto: Deponija “Grabovac” bit će sanirana i zatvorena

Gradskoj deponiji “Grabovac” u Gračanici došao je kraj. U Javnom preduzeću “Komus”, koje gazduje deponijom, i u Općini Gračanica počele su aktivnosti radi njene sanacije, odnosno zatvaranja. Da bi se to desilo, potrebno je uraditi mnogo posla koji pridviđaju strogi zakoni, od idejnog rješenja, uzimanja uzoraka tla do građevinske i okolinske dozvole.

Bušenje tla

Na terenu, odnosno deponiji, zatekli smo inžinjere geologije Tamaru Perišić i Draganu Gluhović iz “Instituta za građevinarstvo – IG” Banja Luka, koje su nadzirale bušenje tla na deponiji na sedam mjesta do sedam metara dubine i na tri takozvana rasklopa te uzimanje uzoraka tla.

U velikom broju mjesnih zajednica uveli smo organiziran odvoz smeća, kaže Memić

- Ovo je jedan od prvih poslova koji se rade kod zatvaranja deponije. Moramo znati geomehanički sastav tla, prema kome se određuju svi ostali poslovi. Čuli smo da je ovdje dobar sastav tla, kao stvoren za pravilno i sigurno saniranje deponije, jer se radi o glini od koje se prije pedesetak godina ovdje pravila cigla - kaže Perišić.

 Pogon za reciklažu

Zatvaranje deponije koštatat će skoro dva miliona maraka i trajat će skoro dvije godine.

- U ovaj proces uključit će se i Općina aplicirajući na eko-projekte i Fond okoliša FBiH. Mi smo na nivou preduzeća sve preduzeli da se smanji otpad. U velikom broju mjesnih zajednica uveli smo organiziran odvoz smeća, u gradu smo uveli selektivno prikupljanje otpada, na deponiji imamo pogon za reciklažu, ali sve ovo ne isključuje zatvaranje deponije “Grabovac” - kaže direktor “Komusa” Senad Memić.

NA VRH