ZAGAĐENOST Visoka koncentracija polutanata u zraku

Tuzla među tri najzagađenija grada u regiji

U centru grada tokom dana izmjereno je 420 mjernih jedinica, što se označava kao opasan zrak

Lejla Ilić Osmančević
22.12.2018 18:29

Tuzlaci se godinama bezuspješno bore sa štetnim zrakom

Foto: Ilustracija

Zagađenost zraka u Tuzli povišena je već nekoliko dana zaredom i predstavlja opasnost za građane. Prema podacima kojim raspolaže „Eko akcija“ u Tuzli jučer je nivo zagađenosti zraka iznosio 420 mjernih jedinica, što je veoma visok indeks prisutnosti polutanata u zraku.  

U naselju „Bukinje“ u Tuzli nivo zagađenosti zraka bio je nešto niži i iznosio je 224 mjerne jedinice. Zrak ove vrijednosti smatra se veoma nezdravim. Kod mjerne stanice „Skver“ u centru Tuzle zagađenost zraka tokom dana iznosila je 420 što se označava kao opasan zrak. U pravilu, u ovakvim vremenskim prilikama, s dolaskom večeri i noći, količina štetnih čestica u zraku se povećava.

Ukoliko indeks zagađenosti prelazi 300 mjernih jedinica – zrak se smatra opasnim i može izazvati ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo, pa je tokom boravka na otvorenom potrebno izbjegavati bilo kakve fizičke napore i duža zadržavanja.

Tuzla i Sarajevo su u proteklih nekoliko dana bili među tri najzagađenija grada u regionu, uz Valjevo u Srbiji, kao treći grad po štetnosti zraka. Tuzlaci se već godinama bezuspješno bore sa štetnim zrakom, a stručnjaci preporučuju nošenje zaštitnih maski.

NA VRH