TUZLA Održan okrugli sto

Mlade osobe sve ranije stupaju u rizična ponašanja

Na području Federacije BIH od 2010. pa do danas zabilježeno je 1.250 osoba koje su počinile krivična djela

Lejla Ilić Osmančević
20.02.2019 19:02

FOTO: Lejla Ilić-Osmančević

Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ, u saradnji sa odsjekom Poremećaji u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, organizirali su danas okrugli sto pod nazivom “Prostor podrške za mlade u sukobu sa zakonom“.

Na području Federacije BiH od 2010. pa do danas zabilježeno je 1.250 mladih osoba koje su počinile krivična djela, došle u kontakt s policijom, i izrečena im je neka od krivičnih sankcija.

U Tuzli je otvoreno i prvo savjetovalište za mlade osobe u kojem radi tim stručnjaka, psiholozi, i profesori sa Edukacijskog fakulteta kako bi pružili podršku djeci i mladima.

Meliha Bijedić, profesorica na Odsjeku poremećaji u ponašanju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kaže kako su se svi pozabavili nevažnim temama, a odgoj je zapravo zanemaren. Poražavajuća je i činjenica da mlade osobe ranije ulaze u rizična ponašanja.

- Prepoznali smo gdje su slabiji kapaciteti i putem savjetovališta za mlade želimo preventivno djelovati-  kaže Bijedić.

Ona ističe da veliki broj mladih osoba ima problem sa kockanjem i klađenjem.

- Odmah do savjetovališta za mlade nalazi se kladionica. Veliki broj mladih osoba ima problem s kockanjem i klađenjem. Zastupljene su i ovisnosti o alkoholizamu, narkomaniji, krađe, i oštećenja imovine - kazala je Bijedić.

Iz Odgojnog Centra TK ističu da je posljednjih godina maloljetnička delinkvencija u padu, što se može povezati sa kontinuiranim radom ustanova koje pružaju podršku maloljetnim licima. Međutim, maloljetnička delinkvencija itekako je i dalje prisutna.

- Preporučujemo da nam se jave roditelji i nastavnici čim primijete da se dijete povuklo u sebe, da ima neki problem pa da pokušamo djelovati prije nego što dođe do činjenja krivičnih djela - kazala je Melisa Slavuljica, pomoćnica direktora za dijagnostiku i opservaciju u Odgojnom Centru TK.

U Odgojni Centar TK nedavno je na savjetovanje došao dječaka koji 14 sati dnevno provode za računarom. To je jedan od problema koji je zanemaren, a s vremenom će postajati sve izraženiji.

Šefica Katedre za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Lejla Kuralić-Čišić smatra da je neophodno promovirati alternativne mjere.

- Nama je u fokusu da promoviramo alternativni način rješavanja krivičnih sankcija kako bi maloljetnici izbjegli izricanje krivičnih sankcija, odgojnih mjera i izricanje kazne maloljetničkog zatvora. Vrlo često maloljetnici, nakon što izađu iz zatvora, budu lošiji nego što su u njega ušli - kazala je Kuralić-Ćišić.

Komentari

NA VRH