NACIONALNI SPOMENICI Kompleks koji je gotovo neistražen

Kakve tajne pod zemljom krije gradačački Stari grad

Čine ga veliki kameni bedemi, Gornji grad s kulom Husein-kapetana Gradaščevića, Donji grad sa sahat-kulom i starim zgradama Gradske biblioteke, Radiostanice, Muzeja i Gimnazije

O. MUJKIĆ
18.04.2019 16:44

Stari grad opasan je visokim bedemom

Državna komisija još prije 15 godina proglasila je Stari grad u Gradačcu nacionalnim spomenikom BiH. Ovaj vrijedni kulturni spomenik čine veliki kameni bedemi, Gornji grad s kulom Husein-kapetana Gradaščevića, Donji grad sa sahat-kulom i starim zgradama Gradske biblioteke, Radiostanice, Muzeja i Gimnazije.

Plaćena vojska

Iako se u narodu ovaj objekt često poistovjećuje s Kulom Huseina-kapetana Gradaščevića, Stari grad u Gradačcu mnogo je kompleksniji i stariji.

 • U najvišem dijelu nalazi se kula „Zmaja od Bosne“
  U najvišem dijelu nalazi se kula „Zmaja od Bosne“

- Uže područje Gradačca u srednjem vijeku pripadalo je bosanskoj župi Nenavište, a u kasnom srednjem vijeku u župi je oko utvrde Gradačac formiran kotar Gradačac. Srednjovjekovni grad Gradačac je pod vlašću Radivoja Kotromanića, dugogodišnjeg pretendenta na kraljev prijesto. Njemu je bosanski kralj Stjepan Tomašević darovao 1461. godine Gradačac, a izgleda da je samo potvrdio prijašnju darovnicu kralja Tomaša – govori Rusmir Djedović, stručni saradnik u Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

 • Djedović: Uže područje Gradačca u srednjem vijeku pripadalo je bosanskoj župi Nenavište
  Djedović: Uže područje Gradačca u srednjem vijeku pripadalo je bosanskoj župi Nenavište

Osmanlije su ovo područje zauzele prije 1519. godine, a tek u 18. stoljeću, kada je granica Osmanskog carstva utvrđena na Savi, Stari grad Gradačac kao strateško mjesto u pograničnom području dobiva na značaju.

- Oko 1710. godine iz agiluka je izrasla kapetanija koja je imala 300 plaćenih vojnika. Gradačačkoj kapetaniji pripadala su i utvrđenja Soko kod Gračanice i Stari grad Srebrenik. Austrijska okupacija 1878. zatekla je malu posadu u Gradačcu. Nakon ukinuća kapetanije od 1832. do 1895., u kuli Husein-kapetana bio je ured upravne vlasti – pojašnjava Djedović.

 • Ulazi se kroz tri kapi-kule
  Ulazi se kroz tri kapi-kule

Poznato je iz arhivskih dokumenata da je unutar utvrde bila džamija sultana Mehmeda Fatiha koja je izgrađena prije 1711. godine, a nestala je krajem 19. stoljeća.

Bolja zaštita

Od 1878. do 1940. Stari grad je služio kao žandarmerijska kasarna, a u Drugom svjetskom ratu korišten je u vojne svrhe. Kako ističe Djedović, cijeli kompleks Starog grada skoro je neistražen. Mnoge tajne kriju se pod zemljom, kao što su postojanje srednjovjekovnog grada, podzemni hodnici, kazamati i drugi objekti. Stručni tim Zavoda TK je još 2010. izradio elaborat o opravdanosti osnivanja muzeja odbrane BiH u Gradačcu. Njegovo osnivanje, prema riječima Djedovića, trebalo bi doprinijeti adekvatnoj zaštiti i korištenju Starog grada.

Veliki vojni kompleks

U arhitektonskom pogledu utvrda u Gradačcu je veliki vojni kompleks opasan bedemima koji zatvaraju površinu od 35 ari. Prostor Starog grada ima oblik nepravilnog pravougaonika sa stranicama dužine 180 i 200 metara, a prema površini svrstava se među najveće u BiH. U najnižem dijelu grada najveći fortifikacijski objekt bio je osmougaoni bastion, a u najvišem dijelu Starog grada smještena je kula Husein-kapetana Gradaščevića. U sklopu kompleksa nalazi se i sahat-kula kao najmlađi objekt koji je 1824. sagradio Husein-kapetan Gradaščević.  

 • Kosa sahat-kula sagrađena 1824. godine
  Kosa sahat-kula sagrađena 1824. godine

Komentari

NA VRH