TUZLA ZZO i Univerzitetski klinički centar zaključili ugovor

Djeca s posebnim potrebama kod stomatologa uz opću anesteziju

Dali smo obećanje da ćemo riješiti taj problem i napokon smo priveli kraju sve neophodne procedure, kazao je ministar Hadžiefendić

E. SKOKIĆ
01.06.2019 11:53

Usluge će se pružati u sklopu Klinike za dječije bolesti UKC-a

Foto: E. Skokić

Zavod zdravstvenog osiguranja TK i Univerzitetski klinički centar Tuzla zaključili su ugovor o pružanju zdravstvenih usluga za sanaciju zuba u općoj anesteziji. Takve vrste zdravstvenih usluga odobrit će se osiguranim osobama kojima je dijagnosticiran autizam ili onima s posebnim potrebama kod kojih postoji medicinska indikacija za tretman zuba u općoj anesteziji. 

Liječenje i vađenje

- U pitanju je rješavanje dugogodišnjeg problema kada je u pitanju liječenje zuba kod djece s autizmom i generalno djece s poteškoćama u razvoju. Dali smo obećanje da ćemo riješiti taj problem i napokon smo priveli kraju sve neophodne procedure – kaže Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Dodaje da će ovakve vrste usluga pružati UKC Tuzla, koji će osigurati usluge anestezije i operacionog bloka u sklopu Klinike za dječije bolesti, a doktorica stomatologije Alma Đerzić–Imamović će pružati usluge liječenja i vađenja zuba kod ove djece. Roditelji i djeca, zahvaljujući tome, ovakve usluge neće više morati tražiti van Tuzle i TK.

- Utvrđivanje potrebe za sanaciju zuba u općoj anesteziji vrši doktor stomatologije iz doma zdravlja s kojim imamo potpisan ugovor. Doktor stomatologije je dužan izdati nalaz i mišljenje o utvrđenoj medicinskoj indikaciji i u slučaju potrebe, uputiti osigurano lice na rendgensko snimanje vilice. Postupak odobravanja zdravstvene usluge osigurana osoba pokreće podnošenjem zahtjeva ZZO TK, a uz zahtjev se prilaže nalaz i mišljenje doktora stomatologije o utvrđenoj medicinskoj indikaciji – navode u Zavodu zdravstvenog osiguranja.

Originalni račun

Nakon pruženih usluga, UKC Tuzla je obavezan izdati originalan račun, medicinsku dokumentaciju i originalnu saglasnost ZZO TK. U roku od 30 dana ZZO TK izvršit će plaćanje usluga.

 Vrste usluga

U skladu s potpisanim ugovorom ZZO TK i UKC TK osiguranim osobama su omogućene sljedeće vrste usluga: specijalistički pregled anesteziologa s dijagnostikom, anestezija, popravak zuba. Tu su i vađenje zuba, resekcija korijena zuba – apiktomija, liječenje zuba i čišćenje zubnog kamenca.

Komentari

NA VRH