GRAČANICA Nastavak restauracije Konaka

Nacionalni spomenik bit će sačuvan od propadanja

Zgrada je građena u pseudomaurskom stilu, s kombiniranom žuto-crvenom bojom

H. Č.
02.11.2019 11:21

Konak datira iz austrougarskog perioda

Foto: H. Čalić

Na zgradi gračaničkog Konaka, u kojoj je smještena Gradska uprava, ili ”šarenoj zgradi'', kako je u narodu zovu, ovih dana je nastavljena restauracija. Prije 19 godina obnovljena je južna fasada crveno-žute boje, odmah poslije rata obnovljeni su stropovi i podrumske prostorije, čiji su zidovi debeli 70 centimetara. Na red je došla restauracija sjeverne fasade.

Prema riječima gradonačelnika Nusreta Helića, Konak je gradila austrougarska vlast 1887. godine, koja je u kasnijem periodu postala gradska vijećnica. Nisu poznati njeni graditelji, ali se pretpostavlja da su Konak sagradili oni isti majstori koji su u centru Gračanice sagradili Medresu Osman-kapetana Gradaščevića. Građena je u pseudomaurskom stilu, s kombiniranom žuto-crvenom bojom.

Prije deset godina Konak je proglašen nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini.

- Mi smo, u skladu sa zakonom o nacionalnim spomenicima, zgradu u kojoj je dijelom smještena općinska administracija obnavljali u više navrata. Urađen je projekt restauracije sjeverne strane zgrade i radovi su u toku. Prije toga zamijenjeni su dotrajali drveni prozori - rekao je Helić.

NA VRH