BANOVIĆI Centar za inkluzivni razvoj

Briga o djeci s poteškoćama u razvoju

Formirano sedam kabineta koji trenutno rade djelimičnim kapacitetom

S. I.
18.11.2019 08:27

U toku je obuka uposlenika koji će biti angažirani

Foto: S. Ikanović

U odvojenim prostorijama zgrade Osnovne škole „Banovići“ počeo je sa radom Centar za inkluzivni razvoj djece do 18 godina. On će pružati najsavremenije usluge podrške djeci sa poteškoćama u razvoju, njihovim porodicama, vrtićima, školama i drugim ustanova sa područja Banovića, Kladnja, Živinica i Lukavca. Za ovaj projekt osigurano je 1.176.996 KM.

- Osnovan je s ciljem sveobuhvatnog pristupa inkluziji i usmjeren je na terapijske postupke sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju i članovima njihovih porodica ali i cjelokupne društvene zajednice - kazala je koordinatorica Jasmina Karabašić.

U okviru Centra formirano je sedam kabineta koji trenutno rade djelimičnim kapacitetom jer se istovremeno provodi intenzivna obuka zaposlenika i završne procedure za zvanični početak rada u punom kapacitetu koji je planiran u martu naredne godine.

Do sada je u Centru evidentirao 96 djece sa već utvrđenom dijagnozom sa kojima se provode terapije

Za potrebe Tuzlanskog kantona formirana su dva ovakva centra, osim ovog još u Gradačcu.

Komentari

NA VRH