SJEDNICA

Skupština TK usvojila izmjene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja

Riječ je o izmjenama koje se odnose na stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata, kaže Omerović

Fena

Skupština Tuzlanskog katona danas je usvojila prijedloge izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju, Zakona o osnovnom obrazovanju, Zakona o srednjem o obrazovanju i Zakona o visokom obrazovanju.

- Riječ je o izmjenama koje se odnose na stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata. Stvaramo pravni osnov za njihovo stipendiranje - izjavio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Odrađivanje pripravničkog staža

Ovim izmjenama i dopunama bit će omogućeno da osobe koje su završile nastavničke fakultete odrade pripravnički staž, ukoliko pripadaju kategoriji onih diplomanata koji po nekom drugom osnovu nisu ispunjavali uslove za odrađivanje pripravničkog staža.

- Imamo jedan broj onih koji ne mogu da odrade pripravnički jer im roditelji nisu pripadali boračkim kategorijama. Smatramo da su ti ljudi diskriminisani u društvu i želimo to ispraviti – izjavio je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Midhat Čaušević.

Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji će biti razmatran po redovnoj proceduri.

Skraćuje se trajanje osnovnog obrazovanja za osam mjesec

- Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju govori ko čini komisiju za upis djece sa lakšim smetnjama u predškolske ustanove, zbog kojih krivičnih djela je zaposlenik nepodoban za rad u kontekstu pravosnažne presude, također se uvodi mogućnost suspenzije direktora. Definiše se formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova i uvode sankcije za lica koja neregistrirana obavljaju djelatnost predškolskog odgoja - izjavio je ministar Omerović.

Usvojene su i izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih gdje je predviđeno da se skraćuje trajanje osnovnog obrazovanja za osam mjeseci, pravi se diferencijacija između lakših i težih prekršaja, uvodi se mogućnost zabrane obrazovanja na određeni period ili trajne zabrane u slučaju da dođe do izdavanja diploma suprotno zakonu.

Kako je kazao ministar Omerović, registracija organizatora obrazovanja se pooštrava i uvodi se bankovna garancija.

Više o temi Skupština TK

NA VRH

Podijeli članak na