Zamrznut štrajk doktora medicine i stomatologije USK: Nova satnica 2,35

I. N. Š.
01.12.2017 16:30

Nakon što su ispunjeni skoro svi zahtjevi Strukovnog sindikat doktora medicine i stomatologije USK, jučer je u Vladi USK potpisali prvi kolektivni ugovor, čime je zamrznut štrajk ovdašnjih ljekara koji je trajao proteklih pet dana. 

Zahtjevi se odnose između ostalog na cijenu satnice koja sada iznosi 2,35 , povećanje koeficijenta složenosti poslova, obračun plate godišnjeg odmora , te obračun naknada za dežurstvo. Do povećanja plata doći će u dva navrata, i to od 01.februara 2018. za 0,5 od 01.novembra naredne godine za 0,5, i u skladu sa prilivom sredstava u Zavod zdravstvenog osiguranja za još 0,2.   

- Strukovni sindikat potpisivanjem KU zamrzava štrajk koji je pokrenut 27.novembra , te poziva članstvo da se vrati na rad, a nakon što se kolektivni ugovor objavi u Službenom glasniku USK, definitivno će i nastupiti prekid štrajka, kazao je dr. Amir Rekić, predsjednik Sindkata doktora medicine i stomatologije Kantonalne bolnice „Dr.Irfan Ljubijankić".

NA VRH