Vlada USK nije usvojila izmjene i dopune esencijalne liste lijekova

Vlada USK nije usvojila izmjene i dopune esencijalne liste lijekova

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona nakon višesatnog razmatranja, većinom glasova odbijen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. 

Prijedlog je podržao samo predlagač, Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike. 

Ministar Kapić bio je jedini protiv prijedloga da se smijeni Komisija za stavljanje i skidanje lijekova sa listi lijekova USK, u roku od pet dana imenuje nova, u čijem sastavu ne mogu biti članovi sadašnje Komisije te da se procedura ponovo provede u roku od 60 dana. Takav zaključak podržala je većina članova Vlade USK da bi se otklonila svaka sumnja u ispravnost esencijalne liste lijekova.

Prema riječima Azre Hadžić Bećirspahić, predsjednice KO SBB USK ministri SBB-a bili su suzdržani, tražili su da se A lista sa obavezujućim lijekovima upotpuni sa dodatnih 35 lijekova, odnosno da se uskladi sa federalnom esencijalnom listom.

Vlada Unsko-sanskog kantona, na 125. sjednici, donijela je Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK-a, sa prilozima, i to A i B Listu lijekova, u skladu sa Odlukom o listi lijekova obavemog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

ZZO USK dao negativno mišljenje

Naknadno je Komisija za stavljanje i skidanje lijekova sa listi lijekova izvršila kontrolu usvojene liste lijekova i kontrolu svih podnijetih zahtjeva te su uočili napravljene propuste. Osim što je bilo ispušteno više lijekova jedne kuće, uočene su i greške kod unosa za neke osnovne podatke o lijekovima, obrazloženo je iz Komisije.

Zavod zdravstvenog osiguranja USK dao je negativno mišljenje o predloženim dopunima jer bi dodatno opterećenje dovelo u pitanje funkcionisanje sistema provođenja zdravstvene zaštite na području USK, stav je ZZO USK.

Većina članova Vlade USK ocijenila je neprihvatljivim niz proceduralnih grešaka u radu Komisije te je odlučeno da se procedura provede ponovo i utvrdi potpuna esencijalna lista lijekova, usklađena sa federalnom listom.

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

NA VRH