Akcija „Traka“ provodi se od troslapa do Ripča s obje obale rijeke

Zaustaviti bespravnu gradnju na obalama Une

S. T.
10.05.2018 17:02

Foto: Cilj je zaštititi obale rijeke u NP “Una”

Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća započela je akciju inspekcijskoga nadzora na lokalitetu Nacionalnog parka „Una“, na prostoru od troslapa do naselja Ripač s obje strane rijeke Une.

Cilj akcije je evidentirati sve bespravno izgrađene objekte na ovome lokalitetu. Kako ističu u Službi, inspektori će sve bespravno izgrađene građevine zatvoriti trakom i znakom zatvorenog gradilišta, a nakon toga sačiniti zapisnik i donijeti rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenih građevina. U skladu sa zakonom izricat će se prekršajne prijave i krivične prijave nadležnom tužilaštvu.

Nakon izvedene akcije inspektori su dužni sačiniti prijedlog uklanjanja bespravno izgrađenih građevina.

 - Poseban problem bespravne gradnje poslije rata pojavio se u zoni Nacionalnog parka „Una“, uz obale rijeke Une na potezu od troslapa do grada Bihaća. Iako je trend gradnje bio zaustavljen u 2011. i 2012. godini, ponovno je pojačan budući da je posljednjih godina značajno povećan i broj turista u našem gradu gdje destinacije uz rijeku Unu imaju poseban značaj za turističku ponudu - ističu u Službi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća.

NA VRH