BIHAĆ Izdvojena sredstva za Sigurnu kuću i Centar „Duga“

Briga o žrtvama porodičnog nasilja i djeci bez roditelja

Samo u ovoj godini 28 osoba je našlo utočište u Sigurnoj kući, od čega, nažalost, iz godine u godinu bilježimo povećan broj djece, kaže Behrem

S. Tulić
21.10.2019 11:24

Potpisanim ugovorom osigurano 42.500 KM

Foto: S. Tulić

Vlada Unsko-sanskog kantona je i ove godine osigurala sredstva za sufinansiranje troškova rada Sigurne kuće u Bihaću u kojoj su zbrinute žrtve porodičnog nasilja te zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja.

Ugovorima s predstavnicima Udruženja „Žene s Une“ i Centra za djecu bez roditeljskog staranja „Duga“ ovim ustanovama je osigurano po 42.500 KM, koje će im značajno pomoći u radu.

Potrebna pomoć

- Mislim da je pomoć Vlade potrebna za ove ustanove jer oni nam zaista pokrivaju značajan dio ove populacije. Mi znamo baš te ranjive kategorije, porodice koje su izložene žrtvi nasilja u samoj porodici naravno, također i djeca koja su bez roditeljskog staranja - kaže Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike USK.

Kako je istaknuto, ovo je veliki doprinos zbrinjavanju najtežih oblika nasilja u porodici i Sigurnoj kući kao jedinoj zaštitnoj mjeri za žrtve nasilja. Kroz Sigurnu kuću u proteklih 14 godina prošlo je više od 500 osoba.

Četiri djevojčice

 - Samo u ovoj godini 28 osoba je našlo utočište u Sigurnoj kući od čega, nažalost, iz godine u godinu bilježimo povećan broj djece. I ove godine smo imali četiri djevojčice kao direktne žrtve nasilja u porodici. Ukupno 19 djece ove godine boravi u Sigurnoj kući - ističe Aida Behrem, izvršna direktorica Udruženja „Žene s Une“ u Bihaću.

Usvajanje i vraćanje

- U proteklih 20 godina kroz „Dugu“ je prošlo 310 djece. Od toga je najveći broj djece otišao na usvajanje. Pedeset posto djece je otišlo na usvajanje, dok je jedan broj djece vraćen u svoje biološke porodice i jedan broj u druge socijalne ustanove - kaže Sabina Lješčanin, direktorica.

Komentari

NA VRH