KAKANJ Na sjednici OV utvrđena trasa puta Donji Kakanj - Kondžilo

Cesta će biti duga 2.597 metara

Az. S.
10.06.2016 09:00

Općinsko vijeće Kakanj na jučerašnjoj sjednici utvrdilo je trasu dionice puta Donji Kakanj - Kondžilo. Prihvaćena je varijanta prema kojoj će se pratiti postojeća saobraćajnica, a korito rijeke Ribnice ispod budućeg tunela i brane bit će popunjeno čvrstom jalovom masom. 

To će biti iskorišteno za prolazak saobraćajnice čija će dužina biti 2.597 metara. Prema procjeni, ovo je tehnički najpovoljnije rješenje i ekonomski najprihvatljivije.

Podsjećamo da je ovaj put često bio poplavljen, a nalazi se i na lokaciji buduće akumulacije na kojoj će biti građena mala hidrocentrala. 

 

NA VRH