Vlada ZDK planira povećati sredstva za boračku populaciju

Fena
06.02.2018 14:58

Ministar za boračka pitanja Vlade ZDK Fahrudin Čolaković održao je radno-konsultativni sastanak s pomoćnicima načelnika/gradonačelnika nadležnih za ovu društvenu oblast na kojem su sumirani i analizirani rezultati programa utroška sredstava kantonalnog budžeta ZDK u prošloj godini.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnoj problematici u sferi boračko-invalidske zaštite s kojom se susreće ova populacija.

Ministar Čolaković je istaknuo da je budžetski zahtjev Ministarstva za boračka pitanja ZDK za 2018. godinu veći nego svih prethodnih godina i predložio smjernice za njegovu jednostavniju realizaciju, te da se programirane aktivnosti moraju proširiti.

- Već u drugoj polovini tekućeg mjeseca biti će raspisan novi oglas za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, a ubrzo zatim i oglas za poticaj zapošljavanja i samozapošljavanje boračke populacije - kazao je Čolaković.

S obzirom na to da su općinske/gradske službe implementatori svih ovih aktivnosti Ministarstva na terenu, sugerirano je da se i na lokalnom nivou poboljša aktivno učešće kako bi se omogućila što bolja i uspješnija saradnja i realizacija navedenih obaveza, a na zadovoljstvo branilačke populacije.

NA VRH