BRIGA | Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama

Skoro 300 korisnika usluga dnevnih centara

E. DRAGUNIĆ
09.02.2018 09:40

Foto: S korisnicima rade stručne osobe

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK osnovana je 2014. godine. U odjeljenjima ove ustanove u Zenici, Visokom, Žepču i Tešnju svakodnevno boravi skoro 300 djece i odraslih s posebnim potrebama.  

Potrebna briga 

Ove osobe tokom dana od ponedjeljka do petka borave u dnevnim centrima u kojima imaju svu potrebnu njegu i brigu. Osim toga, svim korisnicima osigurani su besplatan prijevoz i hrana u centrima. Direktorica ove ustanove Meldina Ugarak kaže da je sve veći broj osoba s poteškoćama u razvoju, tako da je više od 100 na listi čekanja za prijem u neki od ovih centara.

 

- Sve osobe u naše centre dolaze putem centara za socijalni ili domova zdravlja. Nakon pregleda, naš stručni tim odlučuje postoji li realna potreba za uključivanje djeteta u pružanje poticaja ili je samo potrebno savjetovanje roditelja kojima dajemo smjernice šta trebaju raditi kući s djetetom - kaže Ugarak.

 

Korisnici dnevnih centara uglavnom su djeca koja dolaze iz porodica koje se nalaze u teškoj socijalnoj situaciji. Sa svim korisnicima rade stručne osobe kao što su defektolozi, logopedi, edukatori-rehabilitatori i psiholozi.

 

U centru u Visokom trenutno boravi 71 osoba, u Zenici 100, u Žepču 71, a u Tešnju 43 osobe.

 

Kako kaže Ugarak, u Zenici ne postoji poseban dnevni centar. Djeca i odrasli s posebnim potrebama dolaze u Centar za ranu intervenciju te u centar koji se nalazi u sklopu JU Dom porodica Zenica.

 

Veliki broj

 

- Sve je više djece s nekim poteškoćama. Veliki je broj onih za koje se još uopće i ne zna. Za neku djecu neće ni roditelji da se sazna. Međutim, naš kanton putem ove ustanove i dnevnih centara prednjači u FBiH u sistemskom rješavanju ovog problema - ističe Ugarak.

 
  • UGARAK: Sistemsko rješavanje
    UGARAK: Sistemsko rješavanje

Radne terapije

U svim dnevnim centrima djeluju radionice kroz koje prolaze svi radno sposobni korisnici.

- Naši korisnici jedan mjesec rade u kuhinji, pa u drvoprerađivačkoj radionici i šivačkoj. Kroz takve radne terapije jednu korisnicu smo osposobili da bude radni instruktor svojim kolegama i drugim korisnicima. To je ono zbog čega i postoje ove radionice u našim dnevnim centrima i to je naš veliki uspjeh - kaže Ugarak.

  • Usluge se pružaju u Centru za ranu intervenciju
    Usluge se pružaju u Centru za ranu intervenciju
NA VRH