VLADA ZDK Na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Usvojen Kantonalni akcioni plan energetske efikasnosti

Plan pripremilo resorno ministarstvo na čelu s ministrom Fahrudinom Brkićem (SBB)

D. PAŠALIĆ

Vlada ZDK: Ispoštovane odredbe Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH


Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, usvojila je Kantonalni akcioni plan energetske efikasnosti (KEEAP).

Uštede energije

Shodno odredbama Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada ZDK bila je u obavezi donijeti plan energetske efikasnosti, a koji je pripremilo resorno ministarstvo na čelu s ministrom Fahrudinom Brkićem (SBB).

Prema riječima ministra Brkića, KEEAP predstavlja ciljeve i načine uštede finalne energije na području Kantona i odnosi se na nadležnost Kantona, Grada Zenica i općina na području Kantona.

- Plan je obuhvatio stanje u potrošnji finalne energije po sektorima i to stanovanja, javnih i komercijalnih ustanova, industrije i saobraćaja. U Planu su predviđeni operativni planovi za provođenje pojedinih programa energetske efikasnosti sa konkretnim ciljevima i mjerama koje je potrebno provesti za ostvarenje ovih ciljeva – pojašnjava Brkić.

Ministar Brkić dodaje da su neki od programa uspostava strateškog, zakonodavnog i regulatornog okvira za energetsku efikasnost u finalnoj potrošnji, informiranje, stručno usavršavanje i obrazovanje o energetskoj efikasnosti, alternativni izvori finansiranja energetske efikasnosti putem distributera energije za grijanje....

Po sadržaju, KEEAP ne uključuje primarnu energiju (proizvodnja, distribucija i prijenos, op. a.), jer je u nadležnosti viših nivoa vlasti.

Programske mjere

Dio kantonalnih ciljeva uštede finalne energije planirano je ostvariti kroz programske mjere, a dio kroz djelovanje tržišta i drugih aktera.

Preuzete obaveze

Izrada Kantonalnog akcionog plana energetske efikasnosti ujedno predstavlja i izvršavanje preuzetih obaveza BiH iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i njenim odlukama o transpoziciji direktiva 2006/32/EK (ESD), 2010/31/EU (EPBD) i 2012/27/EU (EED).

  • Brkić: Konkretni ciljevi i mjere

    Brkić: Konkretni ciljevi i mjere


NA VRH

Podijeli članak na