RAZGOVOR Munib Zaimović, načelnik Breze

U grad planiramo privući investitore, ali i turiste

Pripreme za izgradnju novog turističkog, kulturno-sportskog i rekreativnog centra na platou Hrasno

E. DŽAFIĆ
09.02.2019 12:58

Zaimović: Smanjen budžetski deficit

Za Općinu Breza prošla godina je bila veoma uspješna. Usvojen je budžet od 6.790.000 KM, što znači da je povećan za više od tri miliona maraka u toku dvije godine.

Regulacioni plan

Načelnik općine Munib Zaimović ističe da su povećanja izdvajanja za kapitalna ulaganja i grantove te da su uspjeli povećati bruto plaće za 20 posto.

- Šest javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Breza su poslovala pozitivno te je smanjen budžetski deficit. Dobra vijest je da preduzeće „Komunalno Breza“, koje je prethodnih nekoliko godina bilo u teškoj situaciji, ove godine poslovalo pozitivno. Pokrenuto je Javno preduzeće Veterinarska stanica Breza, koja funkcionira izvan svih očekivanja – kazao je Zaimović.

Kada su u pitanju planirani projekti i nova ulaganja, načelnik je optimističan.

- Sve snage smo udružili da bismo Brezu napravili ugodnom za život građanima, ali i privukli investitore i turiste. Zbog toga planiramo izgradnju novog turističkog, kulturnog i sportsko-rekreativnog centra na platou Hrasno. Za nove investitore uradili smo regulacioni plan Koritnik, Potkraj te plan za industrijsku zonu i  poslovnu zonu Šaš. Trudimo se da otvorimo prostor i mogućnost za nove investicije – ističe Zaimović.

Dodaje da je neophodno i završiti sportsku dvoranu koja se gradi već 19 godina.

- Pokrenuli smo niz aktivnosti te ćemo ove godine u taj projekt uložiti 700.000 KM, ali se na tome nećemo zaustaviti. Povećanje budžeta će nam dati mogućnost da uložimo još milion KM, jer je dvorana osnovni preduvjet za razvoj sporta – navodi Zaimović.

Ističe da se mogu pohvaliti s dosta realiziranih i implementiranih projekata, čak 65 u 2017. i 2018. godini.

Značajniji projekti su rekonstrukcija i dogradnja saobraćajnice u Župci, projekt sanacije klizišta na lokalitetu Opreć, ucjevljenje potoka Jasike, proširenje gradskog vodovoda za naselje Bukovik. Osigurana su sredstava za izgradnju centralnog rezervoara, što znači izgradnju distributivne mreže za krajnje korisnike.

Moderna tržnica

- Planinara je i izgradnja vatrogasnog doma. To znači da će nam u narednom periodu trebati nekoliko vatrogasaca. Ove godine ćemo završiti planiranu modernu tržnicu te planiramo povećanje budžeta za 300.000 KM – kaže Zaimović.

Gorući problem

- Gorući problem u Brezi je upravljanje otpadom. Pokrenuli smo aktivnosti za izradu pretovarne stanice, čija će prva faza biti realizirana u ovoj godini. Nadamo se da ćemo uspjeti riješiti ovaj problem za koji smo pokrenuli niz aktivnosti – ističe Zaimović.

NA VRH