DEMINIRANJE Sve manje projekata čišćenja i uklanjanja eksplozivnih sredstava

U Maglaju sumnjivo još 20 kvadratnih kilometara zemljišta

BH MAC-u smo poslali 19 projekata, a koliko će biti realizirano, još ne znamo, rekao nam je Anto Maglica, rukovodilac Službe CZ Maglaj

N. BRADARIĆ
28.02.2019 19:45

Na području Maglaja do sada deminirano tri miliona kvadratnih metara

Prema podacima BH MAC-a, općina Maglaj je, uz područje Srebrenika i Sarajeva, minama najzagađenija lokalna zajednica. Podaci iste organizacije govore da se minski sumnjiva površina prostire na oko 20 kvadratnih kilometara, a od okončanja ratnih djelovanja do danas deminirana su tri kvadratna kilometra.

Poljoprivredno zemljište

Nažalost, iz godine u godinu projekata deminiranja na maglajskom području je sve manje, značajno se smanjuje i površina koja se deminira, a kod BHMAC-a se trenutno nalazi čak 19 projekata prioritetnog deminiranja sa ukupnom površinom od 839.000  kvadratnih metara terena.

- Sve procedure vrši BHMAC. Naša dužnost je da im krajem godine pošaljemo projekte za deminiranje, što smo mi i učinili. Koliko će od tih 19 projekata biti realizirano, mi još ne znamo, sve to zavisi od BHMAC-a - rekao nam je Anto Maglica, rukovodilac Službe CZ Maglaj.

Sredstava i donatora za projekte deminiranja je sve manje, a čišćenje je potrebno za još oko 15 kvadratnih kilometara poljoprivrednog zemljišta i šuma.

Znakovi upozorenja

- U blizini minski sumnjivih površina na području općine postavljeno je više od 350 trajnih znakova upozorenja te 12 džambo-plakata u ugroženim zajednicama kao što su novošehersko područje, Kopice, Ulišnjak, Straište, Bijela Ploča i Jablanica. Samo prošle godine uništeno je 311 komada pronađenog NUS-a - dodao je Maglica.

Poginulo 27 ljudi

Od 1995. godine do danas na maglajskom području dogodila su se 54 minska incidenta i nesreće u kojima je smrtno stradalo 27 osoba, od toga petero djece. 27 osoba je teže i lakše povrijeđeno. Samo u 2014. godini poginule su dvije osobe, početkom januara mještanin Kopica Eldina Halilović te u avgustu deminer Muharem Gerzić iz Bosanske Krupe.

  • Maglica: Sve manje donatora
    Maglica: Sve manje donatora
NA VRH