LOKALNA SAMOUPRAVA Usaglašeni principi zajedničkog djelovanja

SDA, SBB i A-SDA potpisali međustranački sporazum o saradnji u Gradskom vijeću Zenica

Sporazumom se osigurava većina u Gradskom vijeću

D. Pa.
19.03.2019 14:01

U skladu s odredbama Zakona o principima lokalne samouprave, Statuta Grada Zenice i Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica, politički subjekti koji učestvuju u radu Gradskog vijeća Zenica, i to: SDA – Stranka demokratske akcije, SBB – Savez za bolju budućnosti Fahrudin Radončić, A-SDA – Stranka demokratske aktivnosti i samostalna vijećnica u Gradskom vijeću Zenica Diana Bešić ovim međustranačkim sporazumom usaglašavaju principe zajedničkog djelovanja u Gradskom vijeću Zenica do kraja mandatnog perioda na koji su izabrani.

Polazeći od stava da jedinice lokalne samouprave, time i Grad Zenica, trebaju biti u službi građana, zabrinutosti za evidentan zastoj Zenice u gotovo svim poljima društvenog djelovanja, svjedoci degradacije i omalovažavanja Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela koje je nadređeno gradonačelniku Zenice i stojeći na pozicijama političke odgovornosti za stanje u Zenici:

- povodom sve učestalije štete koja se čini našem gradu kroz odsustvo bilo kakvih ozbiljnijih infrastrukturnih ulaganja,

-brzopletih sudskih procesa Gradske uprave s gradonačelnikom na čelu koji su izgubljeni na sudovima (sporovi u vezi utroška sredstava za vodne naknade, rekonstrukcije puta Nemila-Bitričak, komunalnih taksi i tako dalje) i kojima je nanesena višemilionska šteta gradskom budžetu,

-očite medijske i svake druge stigmatizacije, cenzuriranja i napada na političke subjekte, ali i građane i društvene grupe koji iznose kritičke stavove spram izvršne vlasti u Zenici,

-nepotrebnog i sve intenzivnijeg zapošljavanja podobnih u administraciji i javnim preduzećima bez bilo kakvog ekonomskog rezona i budžetskog opravdanja,

-sve intenzivnije protuzakonite i protustatutarne okupacije ingerencija Gradskog vijeća Zenica od strane izvršne vlasti,

-politikantskog djelovanja Ocjenjivačkog suda za javna priznanja u postupku predlaganja laureata podovom 20. marta, Dana Grada Zenice,

potpisnici ovog međustranačkog sporazuma do kraja mandata fokus političkog djelovanja će usmjeriti ka:

-vraćanju rada Gradskog vijeća kao predstavničkog i gradonačelnika kao izvršnog tijela u okvire ustava, zakona, Statuta Grada Zenice i Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica,

-usvajanju najbitnijih strateških odluka uokvirenih u važećoj Strategiji razvoja Zenice, posebno u domenu otvaranja našeg grada za inostrana ulaganja,

-povećanju poticaja za razvoj privrede, olakšanju i ubrzanju procesa otvaranja biznisa u Zenici, te razvoju kulture i sporta u našem gradu,

-pronatalitetnoj politici, politici socijalnog zbrinjavanja ugroženih kategorija i politici destimuliranja odlaska mladih iz Zenice i BiH,

-detaljnoj analizi svih odluka Gradske uprave, posebno utrošku budžetskog novca i njegovom usmjeravanju ka rješavanju životnih pitanja građana Zenice,

-boljoj saradnji i dijalogu Zenice s kantonalnim, federalnim i državnim institucijama, a sve u cilju boljitka Zenice,

- znatno boljoj transparentnosti u radu Gradske uprave, gradonačelnika i Gradskog vijeća,

- njegovanju tradicije na odbrambeno-oslobodilačke ratove kojima se čuvala i očuvala cjelovitost i samostalnost -Bosne i Hercegovine kao naše domovine,

- vraćanju međusobnog povjerenja koje je poljuljano širokim dijapazonom napada na sve one koji drugačije misle.

Potpisnici ovog međustranačkog sporazuma će zacrtane ciljeve realizirati putem širokog javnog dijaloga, i to koristeći demokratske mehanizme koji su utkani u važeće propise, posebno Ustav, zakone, Statut Grade Zenice, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, te znatno efikasniji rad predsjedavajućeg, članova Radnog predsjedništva, stalnih i povremenih radnih tijela te Gradskog vijeća u cjelini.

Tagovi

SDA SBB Zenica

Oglasi

Komentari

NA VRH