LIČNOST DANA Jasmin Mahmuzić

Ulaganje u znanje

Pokrenuo studij koji će po evropskim standardima školovati kadrove za finansijski sistem

E. H.
15.09.2018 06:21

Mahmuzić: Titulu magistra ekonomskih nauka stekao je 2006. godine

Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, pokazao je pravu viziju i znanje svog posla kad je, u saradnji s ekonomskim fakultetima u Sarajevu i Ljubljani, pokrenuo master studij, koji će stvarati stručnjake i menadžerie u finansijskom sektoru.  

Na master studiju koji će voditi Ekonomski fakultet u Sarajevu, nastava će se odvijati na engleskom jeziku i po strogim evropskim standardima. Svršenici ovog studija provodit će u finansijskim institucijama i bankama tranziciju tog sektora prema načinu poslovanja Evropske unije.

Mahmuzić je na ovaj način pokazao zavidno znanje i preventivno djelovao na potencijalni problem s kojim su se susrele susjedne države, koje su prošle proces prudruživanja EU.

Mahmuzić je rođen 1973. godine u Tuzli. Magitrirao je ekonomiju 2006. u Sarajevu i na Univerzitetu Delaver (SAD). Posjeduje višegodišnje iskustvo u bankarskom sektoru, a značajan dio karijere proveo je radeći za međunarodne organizacije, uključujući Ured visokog predstavnika (OHR) i Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE).

Autor je nekoliko naučnih i stručnih radova.

NA VRH