VRSTA LOVAČKE PUŠKE
SMETATI, PRAVITI SMETNJE
SEKUNDA
IME FUDBALERA NA SLICI
STRANO MUŠKO IME
PJEVAČICA TARNER
"Optical Injection Locking"
PRELOMITI ŠTO
METALNI UKRAS NA NOŠNJI
PJEVAČICA KARLAJL
MALJAVOST
BELGIJA

ONAJ KO SE PATI
AMERICIJ
VRSTA PAPKARA (mn.)

KARTAŠKA IGRA
KOSTI GRUDNOG KOŠA
UGOSTITELJSKI OBJEKAT

MOSTARSKA PIJACA
NEVJERNIK
MAJKA, MAMA

STARIJI GLUMAC ALAN
PREZIME FUDBALERA NA SLICI
GLUMAC NOLTI

R. LJ.
SLAVNIA JAPANSKA KLIZAČICA MIDORI
LICE BEZ DOMOVINE
KONAC
NAPRAVA ZA SAĐENJE BILJKI