OTOK U HRVATSKOJ
POZORNICA
HEMIJSKI ELEMENT
MALA DRAMA
GLUMICA MURATOVIĆ
VRSTA MINERALA
SEKUNDA
NEOPHODNO, POTREBNO
JEZERO U SJEV. AMERICI
GALAMA, VRISKA
VRSTA TROPSKG VOĆA (mn.)
NAŠ TV NOVINAR NA SLICI
ŽENSKI SPOLNI HORMON
MOKRAĆA
TUĐE, INOSTRANO
REŽISER PAVLOVIĆ

FUDBALER REMZI
JEDRILICA S TRI TRUPA
ANKONA

TIŠINA, SPOKOJ
PUK, SVJETINA
SPOR, INERTAN

RENIJ
AUSTRIJA

KONJSKA SNAGA
UDINE
SASTAV OD TRI ČLANA

KALIJ
NEPOZNATA U MATEMATICI

ALT
MAGAREĆI GLAS
NAMJESNIK ANTIČKE POKRAJINE (mn.)